Siirry sisältöön

Sote-uudistus tarjoaa lastensuojelulle mahdollisuuden uudistua

Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen kokouksessa sekä yhdistyksen syyskokouksessa 24.11. keskusteltiin sote-uudistuksesta ja visioitiin tulevaisuuden lapsiystävällistä kuntaa. Keskusliiton kuntajäsenet näkevät sote-uudistuksen voivan onnistuessaan parantaa lastensuojelun laatua. Huolta liittyy asiakaslähtöisyyden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

Lastensuojelun Keskusliitto on toteuttanut kuntajäsenilleen kyselyn sote-uudistuksen vaikutuksista lastensuojeluun. Kyselyn alustavien tulosten perusteella kunnissa uskotaan, että uudistus voi hyvin toteutettuna parantaa lastensuojelun laatua ja poistaa päällekkäistä työtä. Hyvänä nähdään se, että maakunnille keskitetään toimintoja, joissa vertailtavuus ja laadun mittaaminen ovat tärkeitä. Tällaisia ovat esimerkiksi sijaishuoltopaikkojen kilpailutus ja valvonta.

Kunnissa kuitenkin pelätään lastensuojelun asiakaslähtöisyyden heikentyvän ja lähipalvelun karkaavan kauaksi asiakkaista. Lastensuojelun isona haasteena sote-uudistuksen jälkeen nähdään palveluiden saumattomasta yhteensovittamisesta huolehtiminen. Valinnanvapauden keskusliiton kuntajäsenet näkevät soveltuvan vain osaan lastensuojelun palveluista: se voisi esimerkiksi toteutua avohuollon palveluissa, mutta ei lastensuojelun viranomaistoiminnassa.

Lastensuojelun Keskusliiton asiaa koskeva selvitys valmistuu kesäkuussa 2017. Keskusliitto korostaa, että sote-uudistuksessa ja siihen liittyvän valinnanvapauden toteutuksessa tulee ottaa huomioon lastensuojelun erityisyys sekä lasten ja nuorten erityistarpeet. Lapsen edun toteutuminen ja lastensuojelupalvelujen yhdenvertainen saatavuus tulee varmistaa riittävällä kansallisella ohjauksella.

Kunnallisvaalit ovat lapsivaalit

Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräisessä syyskokouksessa 24.11.2016 hyväksyttiin keskusliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Keskusliiton työssä painottuvat seuraavat teemat: ehkäisevä työ ja matalan kynnyksen tuki, lapsi- ja perhepolitiikan kokonaisuus, osallisuus sekä lastensuojelun ja sijaishuollon kysymykset.

Keskusliiton koordinoima Emma & Elias -ohjelma päättyy vuonna 2017. Ohjelman tulokset ovat olleet hyviä ja järjestöt ovat kokeneet hyötyvänsä koordinoidusta tuesta. LSKL:n hallitus päätti käynnistää uuden koordinaatiohankkeen valmistelun. Hanke kohdistuu järjestöjen ja seurakuntien koordinoituun tukeen Perhekeskustoiminnan kehittämisessä osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa.

Vaikuttamistyötä värittävät erityisesti ensi vuonna pidettävät kunnallisvaalit. Sote-uudistuksesta huolimatta monet lasten ja perheiden palvelut, kuten varhaiskasvatus ja perusopetus sekä nuorisotoimi, ovat jäämässä kuntiin, joten tulevat kunnallisvaalit ovat leimallisesti lapsivaalit. Lapsi- ja perhejärjestöt pyrkivät yhdessä siihen, että lapsen oikeudet ja lapsiperheiden palvelut nousevat keskeiseksi julkisessa keskustelussa sekä ihmisten äänestyskäyttäytymisessä. Yhteisenä vaaliteemana on Anna ääni lapselle /Ge barnen din röst.

Lastensuojelun Keskusliiton hallitus nimitettiin

Syyskokouksessa nimitettiin Lastensuojelun Keskusliitolle myös uusi hallitus. Puheenjohtajana jatkaa professori Pentti Arajärvi, joka on johtanut keskusliittoa vuodesta 2007 alkaen.

Keskusliiton hallituksen varsinaiset jäsenet:

Pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (2017-19)
Pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto ry (2017-19)
Lastensuojelupalveluiden päällikkö Mari Ahlström, Espoon kaupunki (2017–19)
Toiminnanjohtaja Kai Laitinen, Erityshuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry (2017–19)
Johtaja Kim Berglund, Perhekuntoutuskeskus Lauste (2016–18)
Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry (2016–18)
Johtaja Tina Mäkelä, Suomen Uusperheellisten liitto (2016–18)
Kehitysjohtaja Mikko Oranen, Nuorten Ystävät (2016–18)
Johtava sosiaalityöntekijä Satu Ellonen, Kotkan kaupunki (2015–17)
Pääsihteeri Lasse Halme, Seurakuntien Lapsityön Keskus (2015–17)
Hallituksen puheenjohtaja Tero Ristimäki, Talentia (2015–17)
Toiminnanjohtaja Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland r.f. (2015–17)

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, p. 040 838 4027

Toimintasuunnitelma 2017