Siirry sisältöön

Ungdomar sammanställde handbok för omhändertagna

Omhändertagande och placering utanför hemmet är alltid en jobbig upplevelse för ungdomar. Mitt i all desperation och hopplöshet kan situationen te sig som slutet på allt. Så behöver det dock inte vara, tror utvecklarna av vården utom hemmet, som sammanställt en handbok för andra i samma situation.

Uskomme sinuun – Usko sinäkin. Eväitä elämään ja tahtoa selviytymiseen. Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille (”Vi tror på dig – Tro på dig själv du också – Handbok om barnskydd av unga till unga”) är den första handboken som riktar sig till de omhändertagna barnen och ungdomarna själva som publicerats i Finland. Denna handbok, som även är unik i världen, som publicerats av Pesäpuu rf och Centralförbundet för Barnskydd, har planerats och sammanställts av ungdomarna i Pesäpuu rf:s Selviytyjät-team. Selviytyjät-teamet är en grupp ungdomar i åldern 17–25 år som placerats utanför hemmet, som utvecklar praxis och verksamhetssätt inom barnskydd och vård utom hemmet. Även Barnombudsmannens byrå har deltagit i sammanställningen av handboken.

Handboken, som offentliggjordes på de riksomfattande dagarna för vård utanför hemmet (Sijaishuollon päivät) i Vasa, delas ut till alla barn och ungdomar som placeras utanför hemmet för första gången.

Idén till handboken kom från ungdomarna själva. – Handboken är det vi själva hade behövt i den situationen, berättar Sami Isoniemi från Selviytyjät-teamet om hur boken blev till.

– Vid ett omhändertagande är man som barn ofta helt utlämnad. Men man har massor med frågor, funderingar och bekymmer. Med handboken försöker vi ge svar på just dessa frågor, förklarar Isoniemi.

I boken tar man upp vad barnskydd innebär, vad barnskyddslagen säger och vilka rättigheter och skyldigheter barn och ungdomar har. I handboken går man även igenom i detalj vilken roll socialarbetaren har, hur man håller kontakt med den egna familjen och hur det till exempel fungerar på möten då en klientplan upprättas. Även sådant som måltider och sömn tas upp. Det finns mycket som tas upp, men det presenteras inte på ett torrt och komplicerat sätt, utan texten och bokens utseende är tydligt utformade av ungdomar för ungdomar.

– Det har varit viktigt för oss att handboken ser ungdomlig ut även på utsidan. Vi har testat handboken på andra ungdomar som upplevt placering utom hemmet och i vår egen närhet, understryker Isoniemi.

Ge inte upp!

Handboken fick titeln Uskomme sinuun – Usko sinäkin (Vi tror på dig – Tro på dig själv du också) för att upphovsmakarna ville uppmuntra ungdomar att tro på sig själva. – När vi själva blev placerade och de närmaste månaderna efter det trodde vi inte heller på oss själva. Och vi trodde att ingen annan heller trodde på oss. Vi hade behövt någon som kom och sa att jag tror på dig! Ge inte upp! säger Pipsa Vario från Selviytyjät-teamet.

Genom titeln på handboken vill ungdomarna ge hopp i en hopplös situation och förmedla budskapet att den unga människan inte är ensam med sina tankar och känslor. – Vi tror att alla ungdomar som får handboken i sin hand kan klara sig, och vi vill uppmuntra ungdomar att också tro på det själva, understryker Vario.

– Vårt budskap är att man även mitt i kaoset och hopplösheten har en möjlighet att klara sig och att det finns en ljus framtid. Och att omhändertagande innebär en nystart för den unga och inte alls slutet på allt, tillägger Isoniemi.

Vägledning även för vuxna

Selviytyjät-teamet har sedan år 2008 haft som mål att utveckla de befintliga arbetsmetoderna inom barnskyddet. – Målet är också att påverka de allmänna attityderna, så att ungdomar som blir placerade utanför hemmet kan påverka sitt eget liv och de beslut som rör dem själva och att man uppmärksammar deras expertkunskaper på ett bättre sätt i samhället, säger Selviytyjät-teamets ledare, utvecklingschef Johanna Barkman från Pesäpuu rf.

Teamet har organiserat flera forum och diskussionstillfällen och även deltagit i internationella konferenser. Selviytyjät-teamet har även ett nära samarbete med Barnombudsmannens byrå.

– Barn och ungdomar som får vård utom hemmet har massor av kunskaper till följd av erfarenheter, som de vuxna bör utnyttja på ett bättre sätt i planeringen av tjänsterna. Genom samarbete vill vi stödja Selviytyjät-teamet i att förmedla deras syn till beslutsfattarna, berättar barnombudsmannen Maria Kaisa Aula.

Erfarenheterna hos de ungdomar som fått vård utom hemmet samlas också in i vidare omfattning under hösten på en Uskomme sinuun – Usko sinäkin-turné på sex orter på olika håll i Finland.

För tillfället förbereder teamet också en guide för vuxna till handboken. Guiden riktar sig till närstående till barn som placerats utanför hemmet och till hjälp för dem som arbetar inom barnskyddet i att ta upp de teman som finns i handboken. Guiden för vuxna publiceras vid årsskiftet.

– Med guiden för vuxna vill vi stöda vuxna genom att ge dem mer information och samtidigt betona att man inte enbart behöver känna till lagparagrafer för att tillämpa barns rättigheter. Barns och ungdomars rättigheter iakttas ofta redan genom de vuxnas praktiska arbete, säger Centralförbundet för Barnskydds specialsakkunnige Maarit Kuikka.

Uskomme sinuun – Usko sinäkin. Eväitä elämään ja tahtoa selviytymiseen. Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille. 2011. Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto. ISBN 978-9424-79-8

Utvärderingsexemplar, pressbilder och ytterligare information:
hanna-mari.savolainen@lskl.fi eller 044 329 0029. Pdf-versionen av handboken och pressbilder kan laddas ner på adressen www.lskl.fi/vaasa2011/media (sidan finns inte mera)

Läs mer om Uskomme sinuun – usko sinäkin-turnén: (sidan finns inte mera)

På de riksomfattande dagarna för vård utanför hemmet i Vasa samlas 4–6.10.2011 över 700 deltagare för att diskutera temat för dagarna: Partnerskap för förnyelse av placeringen utom hemmet – i samarbete till stöd för barnet och familjen. Evenemanget, som Centralförbundet för Barnskydd står värd för arrangeras i samarbete med Vasa stad och Socialledning rf. www.lskl.fi/vaasa2011 (sidan finns inte mera)

I samband med dagarna anordnas det även ett forum för ungdomar som är placerade utom hemmet och i eftervård tisdagen den 4.10. Survivor – Nuorten foorumi tar upp frågor som rör eftervård, ungdomars rättigheter vid placering utom hemmet samt de olika formerna av beroende. Läs mer: www.lskl.fi/nuortenfoorumi2011 (sidan finns inte mera)