Siirry sisältöön

Uusi verkkopalvelu tarjoaa tietoa lastensuojelusta seitsemällä eri kielellä

Maahanmuuttajien ei aina ole helppo ymmärtää suomalaista lastensuojelujärjestelmää. Uusi verkkopalvelu karsii huhuja ja tarjoaa oikeaa tietoa maahanmuuttajille heidän omilla kielillään.

Lastensuojelusta liikkuu paljon vääriä käsityksiä etenkin maahanmuuttajien keskuudessa. Lastensuojelua leimaa kuva huostaanotoista, vaikka perheitä autetaan etupäässä aivan muilla keinoilla. Lastensuojelun Keskusliitto on julkaissut uuden verkkopalvelun, joka esittelee lastensuojelua seitsemällä eri kielellä. Palvelun sisältö löytyy myös kuunneltavina äänitiedostoina. www.lastensuojelu.info -sivustolla kerrotaan mihin lastensuojelu Suomessa perustuu ja minkälaisia palveluja perheille tarjotaan.

Palvelu on suunnattu erityisesti maahanmuuttajavanhemmille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

– Suomalaisen lastensuojelujärjestelmän selittäminen maahanmuuttajille ei välttämättä ole helppo tehtävä. Esimerkiksi yhteisöllisistä kulttuureista tulevien voi olla vaikea ymmärtää miksi yhteiskunta voi Suomessa puuttua perheen sisäisiin asioihin, kertoo verkkopalvelun suunnittelija, Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntija Senja Liikonen.

Sivustolle on koottu käytännönläheisiä tapauskertomuksia, joissa kuvataan millaisissa tilanteissa maahanmuuttajaperheet ovat saaneet apua lastensuojelusta. Sivustolla kerrotaan esimerkiksi kuinka väsynyt yksinhuoltajaäiti saa apua itselleen ja lapsilleen perhetyöstä.

– Toivomme, että tämän sivuston avulla voimme hälventää ennakkoluuloja, karsia huhuja ja tarjota oikeaa tietoa maahanmuuttajille heidän omilla kielillään, painottaa erityisasiantuntija Taina Martiskainen Lastensuojelun Keskusliitosta.

Tavoitteena on että, maahanmuuttajat löytävät lapsiperheille tarkoitetut palvelut ja hyötyvät niistä.

Suomessa asuu ihmisiä lähemmäs kahdesta sadasta maasta. Vaikka verkkopalvelun suunnittelussa ja toteuttamisessa on ollut mukana maahanmuuttajia, ei kaikkia näkökohtia ole varmasti pystytty huomioimaan tässä vaiheessa.

– Sivustosta toivotaankin palautetta, jotta sitä voidaan kehittää entistä paremmin käyttäjiä palvelevaksi, painottaa Liikonen.

Palautelomake löytyy sivustolta www.lastensuojelu.info Verkkopalvelu on tuotettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Taina Martiskainen
puh. 040 731 3014
taina.martiskainen@lskl.fi

Asiantuntija Senja Liikonen
puh. 044 378 1493
senja.liikonen@lskl.fi

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu lastensuojelualan kattojärjestö, joka ajaa lapsen etua, vaikuttaa yhdessä jäseniensä kanssa lapsia koskevaan päätöksentekoon ja yhdistää eri tahojen asiantuntemuksen. Liiton jäseninä on 93 järjestöä ja 36 kuntaa tai kuntayhtymää. Lisätietoja www.lskl.fi

Taina Martiskainen

Erityisasiantuntija


040 731 3014

Työskentelen lapsen oikeuksien ja erityisesti maahanmuuttajalasten oikeuksien toteutumiseksi. Erityisalueeni on turvapaikanhakijalasten asema. Työni koostuu etupäässä vaikuttamistyöstä, mutta toimin myös koulutuksen sekä erilaisten kotimaisten ja eurooppalaisten verkostojen parissa.