Hyppää sisältöön

Aloite: Maakunnalliset lapsiasiavaltuutetut edistäisivät lapsen oikeuksien toteutumista alueellisesti

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Tiedotteet
17.3.2017

Lastensuojelun Keskusliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ovat tehneet aloitteen valtioneuvostolle maakunnallisten lapsiasiavaltuutettujen perustamisesta. Niiden tehtävänä olisi edistää ja turvata lasten oikeuksia maakuntien ja kuntien palveluissa ja päätöksenteossa.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Lasten keskeiset kasvu- ja kehitysympäristöt – varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan palvelut – jäisivät kuntien järjestämisvastuulle. Maakuntien järjestämisvastuulle puolestaan kuuluisivat mm. äitiys- ja lastenneuvolat, terveydenhuollon palvelut, perhe- ja kasvatusneuvonta, lastensuojelu ja vammaispalvelut. Maakunnallisilla lapsiasiavaltuutetuilla olisi tärkeä tehtävä lasten oikeuksia koskevan tietoisuuden lisäämisessä lasten ja aikuisten keskuudessa.

Maakunnallisten lapsiasiavaltuutettujen tehtävänä olisi yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa edistää lasten oikeuksien huomioimista maakunnan ja kuntien päätöksenteossa ja toiminnassa. Työ linkittyisi vahvasti kansallisen lapsiasiavaltuutetun työhön ja tukisi sitä.

Maakunnallisen lapsiasiavaltuutetun tehtäviin kuuluisi muun muassa:

  • maakunnan ja kuntien päätöksenteon ja toiminnan lapsivaikutusten arviointia sekä kehittämistä lasta koskevissa asioissa
  • yhteydenpitoa lapsiin ja nuoriin ja tämän tiedon välittämistä maakunnan ja kuntien päätöksentekoon
  • oikeusohjauksen ja -neuvonnan antamista lapsille ja vanhemmille maakuntien ja kuntien vastuulla olevista palveluista
  • YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen edistäminen ja sitä koskevan tiedon välittäminen

Ensisijaisena vaihtoehtona olisi, että maakunnalliset lapsiasiavaltuutetut sijoittuisivat maakuntien yhteyteen osaksi maakuntien hallintorakennetta. Toisena vaihtoehtona olisi maakunnallisten lapsiasiavaltuutettujen sijoittuminen osaksi lapsiasiavaltuutetun toimiston rakennetta, jolloin kussakin maakunnassa olisi lapsiasiavaltuutetun toimiston toimipiste. Maakunnallisella lapsiasiavaltuutetulla olisi toimisto ja tarvittava määrä muita viranhaltijoita. Maakunnallinen lapsiasiavaltuutettu voisi myös olla useammalla maakunnalla yhteinen.

Maakunnalliset lapsiasiavaltuutetut tukisivat YK:n lapsen oikeuksien komitean asettamaa tavoitetta, että kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tulisi olla kaikkien lasten käytettävissä ja saatavilla. Suomessa käytettävissä olevat oikeusturvakeinot ovat tällä hetkellä puutteellisesti lasten ja lapsiperheiden tiedossa ja saatavilla, eivätkä siksi anna tehokasta oikeusturvaa.

Aloite Valtioneuvostolle maakunnallisista lapsiasiavaltuutetuista (pdf)

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 050 4111562
Erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto, p. 050 439 8823

Kommentit (0)

Sulje