Hyppää sisältöön

Turvallisesti sijaishuollossa – uusi opas väkivaltatyön keinoista lastensuojelulaitoksessa

Lastensuojelu
Tiedotteet
16.03.2018
Turvallisesti sijaishuollossa – uusi opas väkivaltatyön keinoista lastensuojelulaitoksessa

Sijaishuollon keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa turvallinen ja väkivallaton kasvuympäristö sen piirissä oleville lapsille ja nuorille. Aina tässä ei onnistuta, vaan lapsi saattaa tulla kaltoinkohdelluksi myös sijaishuollon aikana. Lastensuojelun Keskusliitto on julkaissut oppaan, jossa kuvataan käytännön menetelmiä turvallisuuden takaamiseksi lastensuojelulaitoksessa.

Lastensuojelun sijaishuollossa kohdataan monia muita ammatteja useammin erilaisia uhka- ja vaaratilanteita. Turvallisuuden rakentaminen tilanteessa, jossa lapset ovat voineet kasvaa väkivaltaisessa ympäristössä ja jossa heillä voi olla vaikeuksia oman käyttäytymisensä ja tunteidensa hallitsemisessa, ei ole aina helppoa. Lapset saattavat myös kokea väkivaltaa sijaishuoltopaikassa tai sen ulkopuolella, vertaissuhteissa tai aikuisten taholta.

Jos lapsen käyttäytyminen vaarantaa hänen itsensä tai muiden turvallisuuden, työntekijöiden on osattava estää lasta vahingoittamasta ketään ja katkaista tilanne tarkoituksenmukaisella ja eettisesti kestävällä tavalla, lapsen oikeuksia kunnioittaen. Sijaishuollon työntekijöiltä edellytetään siten hyvää osaamista väkivaltatyöstä ja väkivaltakokemusten käsittelystä. Sijaishuoltopaikassa tapahtuva väkivalta koskettaa kaikkia yhteisön lapsi- ja aikuisjäseniä, joten myös sen käsittelyssä tulee muistaa sekä yksilöllinen että yhteisöllinen taso.

Kaikilla lapsilla on oikeus väkivallattomaan ja turvalliseen ympäristöön. Turvallisesti sijaishuollossa -julkaisu tarjoaa lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidon käytännön työntekijöille keinoja sen toteuttamiseen ja sosiaalityöntekijöille tietoa siitä, millaisilla keinoilla väkivaltaa voidaan sijaishuollossa ehkäistä ja vähentää. Oppaaseen sisältyy myös nuorten lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden terveiset. Nuoret toivovat erityisesti enemmän läpinäkyvyyttä laitoshoidossa: he haluavat tietää perustelut esimerkiksi kiinnipidolle.

Turvallisuuden kannalta tärkeitä tekijöitä sijaishuollossa ovat:

  • osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset, jotka tuntevat lapsen oikeudet
  • riittävät ja toimivat väkivaltatyön keinot
  • koko lastensuojeluketjun toimivuus
  • luottamukselliset suhteet lasten, heidän läheistensä, sosiaalityöntekijöiden ja sijaishuoltopaikan toimijoiden välillä
  • se, että lapselle löytyy hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa hyvin vastaava sijaishuoltopaikka
  • se, ettei lapsi joudu käymään läpi tarpeettomia sijaishuoltopaikkojen vaihdoksia

Julkaisun verkkoversio: Turvallisesti sijaishuollossa – Väkivaltatyön keinoja lastensuojelulaitoksessa

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Susanna Hoikkala, p. 040 508 1188
Erityisasiantuntija Julia Kuokkanen, p. 050 553 7417

Kommentit (0)

Sulje