Hyppää sisältöön

Yhteenveto: järjestöt ja seurakunnat Perhekeskustoimintaa kehittämässä

Uutiset
6.3.2018
Yhteenveto: järjestöt ja seurakunnat Perhekeskustoimintaa kehittämässä

Perhekeskuksen lähtökohtana on, että lapsen hyvinvoinnilla ja vanhempien voimavaroilla on vahva keskinäinen yhteys. Perhekeskukset toimivat yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja perheiden kanssa.

Toiminta perustuu kunnittain tai alueittain sovittuun yhteistyörakenteeseen. Järjestöt ja seurakunnat ovat paikallisesti olleet varsin vaihtelevasti mukana perhekeskustoiminnan kehittämisessä.

Tämä yhteenveto pohjautuu järjestöjen ja seurakuntien tuottamaan tietoon. Aineistoista suurin on selvitysaineisto (2014), jossa viisi lapsiperheitä tukevaa järjestöä sekä Kirkkohallitus kuvasivat sellaisia toimintojaan, jotka heidän mielestään sopisivat perhekeskustoimintaan. Tämän lisäksi tietoa on kerätty muilta järjestöiltä ja seurakuntien edustajilta 8.10.2015 perhekeskusseminaarissa sekä Emma & Elias -ohjelman (RAY:n avustusohjelma 2012–2017) toimijoilta 28.9.2015. Yhteenvetoa on päivitetty 20.9.2016 uusien järjestöjen tiedolla Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmanprosessin (LAPE) yhteistyön myötä sekä tammikuussa 2018 järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishankkeen (Perheet keskiöön -hanke 2018-2020) toimijoiden tietojen avulla. Selvityksen liitteenä (liite 1) on listaus niistä järjestöistä, joilla on ollut mahdollisuus antaa tähän yhteenvetoon tietoja ja kommentteja.

Yhteenvedossa tuodaan esille niitä toimintoja, joita järjestöillä ja seurakunnilla on tarjota yhteiseen perhekeskustoimintaan sekä sitä, miten yhteistä toimintaa voidaan vielä lisätä ja kehittää.

Lue yhteenveto (pdf)>>

Linkki Perheet keskiöön! -hankeen sivuille

Kommentit (0)

Sulje