Hyppää sisältöön

Lapsen edun tulisi olla lähtökohtana rakenteellisissa uudistuksissa

Lastensuojelu
Uutiset
31.05.2017
Lapsen edun tulisi olla lähtökohtana rakenteellisissa uudistuksissa

Sote-uudistuksen valmistelu sekä hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma värittivät keskusliiton toimintavuotta 2016. Lapsen edun toteutuminen kiivastahtisissa muutoksissa edellyttää huolellista lapsivaikutusten arviointia.

Nopeiden rakenteellisten muutosten aika haastaa sekä keskusliiton arjen että lapsen edun toteutumisen. Lapsen ääntä on kuultava ja pidettävä kuuluvilla erityisesti juuri nyt, kun tehdään kauaskantoisia muutoksia, jotka koskettavat lapsiperheiden elämää.

”Lapsen itsensä sekä hänen huoltajiensa tulee olla aidosti osallisena niissä muutoksissa, jotka heitä koskevat”, muistuttaa toiminnanjohtaja Hanna Heinonen. ”Lapsen edun on oltava lähtökohtana kaikissa toteutettavissa uudistuksissa, joilla on vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden elämään.”

Hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape) tavoittelee juuri niitä asioita, joita keskusliitto pitää olennaisina lapsen edun toteutumisen kannalta: asiakaslähtöisyyttä, helppoa saatavuutta, palvelujen saumatonta integraatiota ja hallinnonalat ylittävää yhteistyötä. Keskusliiton asiantuntijat ovatkin olleet aktiivisesti mukana lape-kehittämistyössä vuonna 2016.

Eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä

Lastensuojelun Keskusliiton kyselyn (2017) perusteella lapset ja nuoret näkevät epätasa-arvoisuuden lisääntymisen, ympäristön muutokset sekä talouden korostumisen päätöksenteossa suurimpina uhkina lapsen asemalle.

”Vaikka talous olisi tiukalla, voidaan aina miettiä, onko rahat käytetty oikein, vai voitaisiinko ne jossain muussa kohdassa käyttää vaikuttavammin ja pitkäjänteisemmin”, sanoo myös keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, professori Pentti Arajärvi. ”Eriarvoistuminen lapsiperheissä on erityisen huolestuttavaa, sillä eriarvoisuus lapsuudessa heijastuu yleensä aikuisuuteen.”

Käynnissä olevalla sote- ja maakuntauudistuksella tavoitellaan sekä palveluiden turvaamista kaikille tasapuolisesti että kustannusten kasvun hillitsemistä. Keskusliitto muistuttaa, että säästötavoitteiden saavuttamiseksi ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat kriittisen tärkeitä ja niihin tulee panostaa. Keskusliitto julkaisee kesäkuun puolivälissä selvityksen lastensuojelusta sotessa.

Lastensuojelun näkökulmasta keskeinen kysymys on se, kuinka palveluiden integraatio hajanaisessa tuotantorakenteessa voidaan saavuttaa niin, ettei palvelukatkoksia tule. Myös riittävästä valvonnasta on huolehdittava. Omavalvonta yksinään ei riitä takaamaan palvelujen laatua ja tasa-arvoisuutta.

”Tänä vuonna tehtävät ratkaisut voivat näkyä toimintaympäristössämme sata vuotta eteenpäin”, kiteyttää Pentti Arajärvi.

Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräiseen kevätkokoukseen Linnanmäelle kokoontui 30.5.2017 yhteensä 40 yhdistyksen jäsenyhteisöjen edustajaa. Jäsenille esiteltiin keskusliiton vuosikatsaus edelliseltä vuodelta ja hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös. Vuosikatsaus toteutettiin ensimmäistä kertaa vain sähköisenä ja se löytyy osoitteesta https://vuosikatsaus.lskl.fi/.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, hanna.heinonen(a)lskl.fi, p. 040 838 4027

Kuvituskuva: Lastensuojelun Keskusliiton vuosi 2017 lukuina

Kommentit (0)

Sulje