Hyppää sisältöön

Lasten suojelun kesäpäiviä 2018 vietettiin aurinkoisessa Porvoossa

Uutiset
7.06.2018
Lasten suojelun kesäpäiviä 2018 vietettiin aurinkoisessa Porvoossa

Kesäpäivien teema oli Sinä ja minä – Du och jag: aitoja kohtaamisia digitaalisessa ajassa.  Osallistujia oli  kolmisen sataa sosiaalialan ammattilaista  ympäri Suomen.   

Kahden päivän aikana kuultiin monenlaisia mielenkiintoisia esityksiä. Esityksissä korostui  lapsen äänen esiin nostaminen.

Hankesuunnittelija, sosiaalityöntekijä Sonja Soini Pelastakaa Lapset ry:stä esitteli  digitaalisen sosiaalityön kehittämistä, jonka tavoitteena on monipuolistaa sosiaalityön läsnäoloa verkossa ja erityisesti niissä palveluissa, joita lapset ja nuoret käyttävät. Puheenvuorossaan Soini näytti videon, jolla nuoret pohtivat sähköisiä palveluita. Video on katsottavissa osana Sytykkeitä digisosiaalityöhön -videosarjaa.

Lapset ja nuoret ovat verkossa kuin kotonaan ja kokevat esimerkiksi sosiaalisen median pikemminkin syventävän ja lisäävän kuin vähentävän kanssakäymistään muiden kanssa (SoMe ja nuoret 2016). Teknologia tarjoaa siten myös sosiaalityölle uusia mahdollisuuksia kohdata nuoret matalalla kynnyksellä, heille tutussa verkkoympäristössä.

Aivotutkija Katri Saarikivi  taustoitti empatian kehitystä. Empatiataidot kehittyvät pitkälle teini-ikään saakka, jonka jälkeen ne taantuvat taas.

-Ihmisyys ja empaattisuus ovat työelämässä nykypäivänä tärkeitä taitoja. Kaikki  mikä epäinhimillistää, kuten  kilpailu, ryhmäjaot, keskiarvot ja  läsnäolon puute estävät  empatiaa toteutumasta,  Saarikivi totesi.

MLL:n  puheenjohtaja, varhaiskasvatuksen  professori, lasten psykoterapeutti  Mirjam  Kalland  puhui lapsen kehityksen perustasta,  mentalisaatiotioteoriasta  sekä siitä, miten sitä  voidaan hyödyntää lasten ja vanhempien kohtaamisessa positiivisin tuloksin.

Kesäpäivien  viimeisessä puheenvuorossa psykologi (PsT), dosentti  Taina Laajasalo kertoi  mitä työmenetelmiä voidaan käyttää  kaltoinkohdeltujen lasten kohtaamisessa.

-Tutkimusten perusteella, emotionaalinen kaltoinkohtelu ennustaa  vakavampia haittoja kun muut kaltoinkohtelun muodot.  Kokemus ennustettavasta ja turvallisesta suhteesta läsnäolevaan aikuiseen on kaltoinkohdellulle lapselle tärkein ja paras tuki,  sillä työmenetelmät eivät koskaan korvaa aitoa kohtaamista,  Laajasalo  painotti.

Päivillä keskusteltiin myös alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen  tulleiden  turvapaikanhakijoiden  tilanteesta. Porvoolaiset  nuoret  olivat suunnitelleet  ja  käsikirjoittaneet  videon,  jossa he kertovat,  miten heidät on kohdattu, ja millaiseksi elämä Suomessa on parin vuoden aikana muodostunut.

Katso video ilman huoltajaa maahan tulleiden nuorten arjesta Porvoossa>>

Jotta lapsen ääni olisi kuuluva, koko yhteiskunnan on tunnistettava lapsen etu ja kyettävä  tukemaan  vanhempia heidän  kasvatustehtävässään. Tätä kohti  ollaan  menossa, sillä kansallisen lapsistrategian valmistelu  vahvistaa  yhteistä kansallista lapsipolitiikan tahtotilaa ja  edistää lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa.

Kiitos kaikille osallistujille!

Vuoden 2019 Lasten suojelun kesäpäivät järjestetään Kemissä.  Ilmoittauminen aukeaa ensi keväänä!

 

Kommentit (0)

Sulje