Hyppää sisältöön

Oman kuntoutuksen herraksi

Lapsen oikeudet
Uutiset
6.09.2017
Oman kuntoutuksen herraksi

Lapset ja nuoret, joilla on jokin heidän elämäänsä vaikuttava vamma, voivat jatkossa osallistua paremmin kuntoutustaan koskeviin asioihin. LOOK-hankkeessa kehitetyt toimintatavat vahvistavat lapsen toimijuutta ja osallistumista.

Tämä teksti on julkaistu alunperin Lapsen Maailmassa 9/2017. Tutustu kyseisen numeron sisältöön ja tilaa lehti. Teksti: Ulla Ojala, kuva: Colourbox.

LOOK-hankkeen takana ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Lastensuojelun Keskusliitto ja Kela. Toimintatavat on kehitetty lapsen, hänen perheensä ja kuntoutuksen ammattilaisten avuksi.

Ei ole olemassa yhtä yhtenäistä ryhmää ”vammaiset lapset”, vaan jokaisella lapsella on omat yksilölliset tarpeensa, mahdollisuutensa ja toiveensa. Tästä syystä jokaisen lapsen osallisuus ja toimijuus omassa kuntoutusprosessissaan on ensiarvoisen tärkeää. Tämän oikeuden toteutumiseksi on myös huolehdittava siitä, että lapsilla, jotka tarvitsevat tukea ja apua itsensä ilmaisuun ja vuorovaikutukseen, on mahdollisuus myös saada sitä riittävästi, sanoo Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Kirsi Pollari.

Kolmivuotisessa hankkeessa on kehitetty kolme työkalua, jotka löytyvät verkkojulkaisuna. Sähköiseen Metku-kirjaan vietyjen tekstien, valokuvien ja vaikkapa piirustusten kautta voidaan kuvata lapselle merkityksellinen arjen toiminta ja esim. hänen haaveitaan ja unelmiaan, joita voi hyödyntää kuntoutumisessa.

Metku-neuvottelu on ohjeistus, joka on tehty helpottamaan kuntoutumiseen liittyvien neuvotteluiden käytännön järjestelyjä lapsi- ja perhelähtöisesti.

Metku-muistio on tarkoitettu lasten kuntoutuksen sekä muiden lasten arjessa toimivien ammattilaisten käyttöön. Se mm. auttaa mahdollistamaan lapselle merkityksellisen toiminnan.

Hankkeen juhlaseminaarissa 7.9. esitellään LOOK-hankkeen tuloksia ja tutkaillaan, kuinka niitä voi hyödyntää kuntoutuskäytännöissä.

https://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/

https://look.metropolia.fi/

Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt” Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 5/2017 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/220550

Kirsi Pollarin ja Virve Toivosen toimittama Vammaisen lapsen näkemysten selvittäminen. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille löytyy e-julkaisuna verkosta.

Päivitetty 8.9.: lisätty linkki hankkeen julkaisuun.

Kommentit (0)

Sulje