Hyppää sisältöön

Tyytyväisyys keskusliiton uutiskirjeisiin hyvällä tasolla

Uutiset
28.3.2018
Tyytyväisyys keskusliiton uutiskirjeisiin hyvällä tasolla

Keskusliiton kolme uutiskirjettä tavoittaa yli 2 000 lasten ja perheiden parissa työskentelevää. Tuore palautekysely kertoo, että tyytyväisyys kirjeitä kohtaan on erittäin hyvällä tasolla.

Keskusliitto on vuosia pyrkinyt helpottamaan lastensuojelualan ammattilaisten tietotulvan hallintaa koostamalla kolmea uutiskirjettä, jotka ovat lastensuojelun ajankohtaisasioita koostava Postia kentältä, kansainvälisiä uutisia koostava Uutisia maailmalta ja uusinta alan tutkimusta ja kirjallisuutta kokoava Kirjaston ja tietopalvelun uutisia. Vuoden 2017 aikana tietopalvelu koosti näistä kolmesta kokonaisuudesta yhteensä 56 uutiskirjettä. Suosituinta kirje – Postia kentältä – saa perjantaisin lähes 2 000 tilaajaa. Lisäksi kansainvälisiä uutisia kokoava Uutisia maailmalta -kirje sekä kirjaston ja tietopalvelun uutiskirje lähtee molemmat yli tuhannelle vastaanottajalle. Kirjeet tavoittavat tätäkin suuremman yleisön, sillä osa tilaajista välittää kirjeitä edelleen eteenpäin.

Uutiskirje tiivistää joko viikon tai parin kuukauden ajalta uusimmat tuulet ja tutkimustulokset noin twiitin mittaisiin nostoihin. Lähteitä on satoja mukaan lukien järjestöjä, viranomaisia, tutkimuslaitoksia, verkkomedioita ja sosiaalialan ammattilaisia.

Kirjeiden sisältö näyttäisi myös houkuttelevan lukemaan, sillä tilaaja-analytiikan perusteella esimerkiksi Postia kentältä -kirjeen avaa keskimäärin joka neljäs tilaaja. Jotta saisimme paremman käsityksen tilaajien tyytyväisyydestä kirjeisiin, pyysimme heitä alkuvuodesta vastaamaan tilaajakyselyymme. Tässä muutamia havaintoja tulosten perusteella.

Vastaajat pääosin äärimmäisen tyytyväisiä kirjeeseen

Kyselyyn vastasi yhteensä 251 tilaajaa (n. 13 % kaikista tilaajista). Vastaajamäärä on suunnilleen sama kuin kaksi vuotta aiemmin toteutetussa kyselyssä, mutta silti harmillisen pieni osuus. Vastaajia pyydettiin mm. arvioimaan muutamia kirjeissä olleita uutisia, kirjeiden yleistä informatiivisuutta ja luettavuutta sekä antamaan kirjekohtaisia kehitysideoita. Osa tuloksista on koottu tähän visualisointiin.

Kyselyyn vastanneet ovat varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun, sillä kirjekohtaisesti hyvän tai erinomaisen arvosanan antoi 80-97 % vastaajista. Samoin kaikkien kirjeiden ajankohtaisuus, informatiivisuus ja luettavuus sai hyvät arvosanat. Kirjeiden visuaalisuus sai näihin verrattuna hieman huonomman arvosanan, mutta kirjeissä on tarkoituksellisesti rajattu kuvien käyttöä. Vastaavia lukemia saatiin myös edellisessä palautekyselyssä.

Postia kentältä -kirje toimii usealle tärkeänä tiedonlähteenä ja ammattitaidon ylläpitäjänä. Yhdeksän vastaajaa kymmenestä ei kokenut, että uutiskirje sisältäisi liikaa uutisia.

Haasteena kokonaiskuva ja villakoiran ytimen löytäminen

Saimme myös kehitysideoita, joista muutamat ovat olleet myös pohdinnassa. Yksi niistä on se, että yksittäisten uutisten rinnalle tarvittaisiin laajempia koosteita. Toive on ymmärrettävä, varsinkin jos uutisessa vilahtavat sellaiset nykylyhenteet kuin LAPE tai SOTE. Lisäksi seurattavien aiheiden runsaus aiheuttaa ajoittain ongelmia tiedonhallinnan ammattilaisellekin ja uutisen ydinsanoma ei kiireen tai muun syyn vuoksi ehdi kirkastua kirjeeseen kirjoitettavaksi.

Kiitos kaikille palautetta antaneille!
Sitä pyritään hyödyntämään uutiskirjeiden kehittämiseksi entistä paremmiksi. Kirjeisiin liittyviä palautteita tai kommentteja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tietopalvelu@lskl.fi.

 

Kommentit (0)

Sulje