Siirry sisältöön

Perhekeskus kokoaa perheen palvelut yhteen

Helsingin Sanomien pääkirjoitus (26.2.) toi esiin huolen siitä, että perheiden palvelut kootaan erillisiin perhekeskuksiin etäälle perheiden arjesta. Perhekeskustoiminnan kehittämisen näkökulma on kuitenkin aivan päinvastainen.

Tavoitteena on yhdistää perheiden pirstaleiset palvelut ja edistää perheiden tarpeiden kohtaamista.Perhekeskus kokoaa yhteen nykyään hajanaiset palvelut, ­kuten mainitut neuvolan ja kotipalvelun sekä muun muassa varhaiskasvatuksen, järjestöjen ja seurakuntien toiminnan ja ­tuen. Samaan aikaan ja yhteistyössä kehitetään myös koulun hyvinvointityötä ja erityistason tukea (muun muassa lasten­suojelua). Keskeistä on tiivis ­yhteys palveluiden ja toimijoiden välillä, jotta ne ovat aidosti lapsi- ja perhelähtöisiä.

Perhekeskustoiminnan yksi periaate on saavutettavuus: se, että kaikkien perheiden on helppo päästä palveluihin ja ne tuodaan lähipalveluna sinne, missä perheet jo muutenkin ovat. Tärkeää on myös eri toimijoiden tietoisuus toinen toisensa tarjoamasta tuesta. Palve­luiden kokoaminen samaan rakennukseen on yksi keino helpottaa palvelujen saamista, mutta vähintään yhtä tärkeää on joustava yhteistyö eri toimijoiden välillä.

Jokaisessa perhekeskuksessa toimii myös perheiden avoimia kohtaamispaikkoja, joissa on esimerkiksi järjestöjen organisoimaa toimintaa ja erilaisia ryhmiä. Järjestölähtöiset kohtaamispaikat tuovat vahvasti esille perheiden osallisuutta ja aktiivisuutta perhekeskustoiminnan kehittämisessä.

Ulla Lindqvist
Kaisu Muuronen

Perheet keskiöön -hanke
Lastensuojelun Keskusliitto

Ulla Lindqvist

Hankepäällikkö


050 411 0400

Työskentelen Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen sekä Lapset SIB -hankkeen hankepäällikkönä. Työssäni korostuu yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välillä, eri toimijoiden osaamisen esiin tuominen perheiden tueksi sekä uusien ideoiden yhteiskehittäminen kaikkien iloksi ja hyödyksi. Mottoni on rock’n roll!

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija


050 569 6697

Toimin erityisasiantuntijana varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi vastaan Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä hankkeen toiminnasta.