Siirry sisältöön

Politiikkasuositus: Sijaishuollon toimintaedellytykset on turvattava

Sijaishuollon-politiikkasuositus-kuvituskuva-19.5.2020 Kuva: Istock

Lastensuojelun Keskusliiton Politiikkasuosituksia-julkaisusarja tarjoaa ohjeita ja suosituksia lapsimyönteiseen päätöksentekoon. Nyt on julkaistu sijaishuollon politiikkasuositus.

Keskusliitto tavoittelee tilannetta, jossa yhteiskunnassa otetaan lapsen oikeudet täysimääräisesti huomioon ja niitä kunnioitetaan sekä päätöksenteossa että arjen tasolla. Vaikuttamistyönsä tueksi keskusliitto tekee politiikkasuosituksia, jotka perustuvat aina tutkittuun tietoon ja asiantuntija-arvioihin. Lastensuojelun Keskusliiton ensimmäiset politiikkasuositukset käsittelivät varhaiskasvatusta, maahanmuuttajalasten oikeuksia sekä lastensuojelua.

Nyt julkaistussa politiikkasuosituksessa käsitellään laadukkaan sijaishuollon toteutumisen edellytyksiä.

Merkitykselliset ihmissuhteet muodostavat laadukkaan sijaishuollon ytimen. Se edellyttää, että sijaishuollossa toimivilla aikuisilla on mahdollisuus luoda luottamuksellinen suhde lapseen. Lisäksi on huolehdittava, että koko palvelujärjestelmämme vastaa yhdessä lasten kokonaisvaltaisen tuen tarpeeseen.

Lapsella on oikeus turvalliseen sijaishuoltoon. On varmistettava, että sijaishuolto perustuu aina lapsen hyvään kohteluun ja lapsi tietää oikeusturvakeinoistaan. Lisäksi lapsen vanhemmilla ja läheisverkostolla on oltava mahdollisuus saada riittävästi tukea. Perhehoitajat ja ammattilaiset tarvitsevat tukea tehtävässään ja mahdollisuuksia vahvistaa osaamistaan jatkuvasti.

Julkisen vallan vastuu sijoitettujen lasten kasvun ja kehityksen turvaamisesta on suuri. Laadukas sijaishuolto edellyttää panostusta lastensuojelun tutkimukseen ja kokonaisvaltaista sijaishuollon kehittämistä.

Politiikkasuositus 1/2020: Sijaishuollon toimintaedellytykset on turvattava >>

Lisätietoja:

Julia Kuokkanen

Erityisasiantuntija


050 553 7417

Työtehtäviini kuuluu lähialueyhteystyö, erityisesti Venäjän lastensuojeluun liittyvät kysymykset.

Anna Tiili erityisasiantuntija

Anna Tiili

Erityisasiantuntija


+358 45 8989 544

Toimin erityisasiantuntijana sijaishuoltoon liittyvien kysymysten parissa. Lisäksi työnkuvaani kuuluvat laajasti lastensuojeluun ja lastensuojelun sosiaalityöhön liittyvät teemat. Teen vaikuttamistyötä ja toimin erilaisten kotimaisten ja eurooppalaisten verkostojen parissa.