Hyppää sisältöön

26 kansanedustajaa sitoutui ääneksi lapselle

Politiikka & Yhteistyö
Blogit
5.4.2023
26 kansanedustajaa sitoutui ääneksi lapselle

Lapsi- ja perhejärjestöjen yhteinen Anna ääni lapselle -kampanja tavoittelee sitä, että päättäjät huolehtivat lapsen oikeuksien toteutumisessa kaikilla päätöksenteon tasoilla. Eduskuntavaaleissa Ääni lapselle -kampanjaan sitoutuneita ehdokkaita meni läpi 26 yhteensä 313 Ääni lapselle -ehdokkaasta.

Menneellä hallituskaudella lasten oikeuksia ja hyvinvointia edistettiin monin eri tavoin. Lapsi- ja perhejärjestöjen hallitusohjelmalle asettamista seitsemästä tavoitteesta moni toteutui hankalista kriisivuosista huolimatta lopulta varsin hyvin.

Kansallinen lapsistrategia ja sen ensimmäinen toimeenpano-ohjelma valmistuivat turvaamaan lapsen oikeuksia, perhevapaauudistus toteutettiin, lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen palautettiin ja maksuton toinen aste toteutui. Käytännön toteutus on monin osin yhä kesken, ja lapsipolitiikkaa on haastanut jo pitkään se, ettei resursointi ole aina tavoitteisiin nähden riittävää. Lapsiperheköyhyyden vähentämistä on tavoiteltu, mutta se on monenlaisista kansainvälisistäkin kehityskuluista ja kriiseistä johtuen kasvanut kuluneella eduskuntakaudella.

Alla olevassa kuvassa olemme arvioineet tavoitteiden toteutumisen astetta kouluarvosanoin, ja keskiarvoksi muodostuu kiitettävä 8,42.

Lapsi- ja perhejärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet

Tehtävää kuitenkin riittää vielä. Hallituspohjaa vasta arvaillaan, mutta on tärkeää, että lapsen oikeuksien osalta otetaan seuraavallakin eduskuntakaudella askeleita eteenpäin. Tulemme asettamaan myös uudelle hallitukselle lasten ja perheiden etuja turvaavia tavoitteita. Lisäksi olemme jo vaalien alla kutsuneet eduskuntavaaliehdokkaita Ääni lapselle -ehdokkaiksi ja sitoutumaan päättäjänä huolehtimaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja oikeuksista koko vaalikauden ajan.

46 toimijan yhteinen Anna ääni lapselle -kampanja tarjosi eduskuntavaalien alla kansanedustajaehdokkaille mahdollisuutta testata tietonsa lasten tilanteesta tietovisassa sekä halutessaan sitoutua Ääni lapselle -ehdokkaiksi. Ääni lapselle -ehdokkaiden nimet julkaistiin sivustollamme.

Jokaisen lapsen puolella

Vaalikampanjoinnissa ehdokkaat ilmoittautuvat luonnollisesti monenlaisille listoille ja etsivät kaikkia mahdollisia näkyvyyspaikkoja. Mekin tiedostimme, että suoraa keinoa sen varmistamiseksi, että jokainen Ääni lapselle -ehdokas toimisi aidosti kaikkien lasten puolesta koko vaalikauden ajan valituksi tullessaan, ei ole olemassa. Tavoittelimme kuitenkin ensisijaisesti tiedon leviämistä.  Ääni lapselle -ehdokkaat ovat kampanjan kuluessa vastaanottaneet helposti sulateltavaa asiantuntijatietoa lapsen oikeuksista sekä lapset huomioivasta päätöksenteosta – ja luotamme siihen, että myös perehtyneet siihen.

Ääni lapselle -ehdokkaan tuli myös sitoutua vaalityössään teeseihimme, joissa he lupautuivat turvaamaan toimillaan lasten ja nuorten hyvinvointia, huomioimaan lapsen oikeudet päätöksenteossaan sekä vahvistamaan perheiden uskoa tulevaisuuteen. He lupasivat myös muun muassa vastustaa vihapuhetta ja syrjintää, etsiä keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn, perehtyä lapsibudjetoinnin periaatteisiin ja järjestää itselleen aikaa kuulla lapsia ja nuoria sekä ottaa vakavasti heidän huolensa ilmastosta.

Ehkä eniten rajanvetoa vaati teeseistämme tämä: Kiinnitän huomiota erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten asemaan: huolehdin siitä, että esimerkiksi vammaisten lasten, maahanmuuttajalasten ja sateenkaarinuorten sekä erilaista perheistä ja taustoista tulevien lasten perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Seurasimme parhaamme mukaan, etteivät Ääni lapselle -ehdokkaat ulostuloissaan puhuneet alentavasti näistä ryhmistä tai vähätelleet tai mitätöineet heidän kokemuksiaan. Ääni lapselle -ehdokkuutta ei siten rajoitettu ehdokkaan aiempien toimien perusteella, mutta mikäli huomasimme, että ehdokas toimi vaalikampanjassaan teesiemme tai ihmisoikeuksien vastaisesti tai käytti retoriikassaan vihapuhetta, olimme häneen yhteydessä. Joitakin ehdokkaita myös lähestyttiin kampanjan aikana kysymällä, haluavatko he edelleen sitoutua julkisesti puolustamaan vähemmistöihin kuuluvien lasten oikeuksia ja asemaa sekä välttää heikentämästä sitä ulostuloillaan. Niitä, jotka halusivat kiinnittää enemmän huomiota ulostuloihinsa jatkossa ja poistaa mahdolliset ristiriitaiset ulostulonsa, kiitimme tuesta. Joitakin poistimme listaltamme.

Jokaisella on oikeus oppia toimimaan paremmin. Jos kampanjamme on onnistunut lisäämään tietoa ja pohdintaa lapsen oikeuksien toteutumisesta, se on sen arvoista.

Ääni lapselle -edustajien määrä eduskunnassa tipahti

Ääni lapselle -ehdokkaaksi pystyi ilmoittautumaan vaaleja edeltävään perjantaihin saakka. Yhteensä ehdokkaita ilmoittautui mukaan 313. Eniten ehdokkaita tuli Vihreän liiton riveistä (64), toiseksi eniten Vasemmistosta (48) ja seuraavaksi SDP:stä (47). Perussuomalaisista Ääni lapselle -ehdokkaita oli 40, Keskustasta 35 ja Kokoomuksesta 18.

Eduskuntavaaleissa 2.4.2023 valituksi tuli 26 Ääni lapselle -ehdokasta, mikä on iso tipautus verrattuna viime eduskuntakauteen, jolloin heitä oli 46. Läpimenneistä 15 Ääni lapselle -ehdokasta uusi paikkansa ja 11 oli uusia kansanedustajia. Yksikin lapsen oikeuksia ajava ja niistä muistuttava kansanedustaja voi kuitenkin tehdä paljon. Eniten läpimenneitä Ääni lapselle -kansanedustajia tuli tällä kertaa Perussuomalaisista (8), toiseksi eniten Vihreistä (6) ja seuraavaksi Kokoomuksesta (5). Sosialidemokraateilla ja Vasemmistolla on molemmilla 3 Ääni lapselle -edustajaa eduskunnassa. Läpimenneistä Vihreistä jopa 46,2 % on sitoutunut ääneksi lapselle, Vasemmistoliiton edustajista 27,3 % ja Perussuomalaisistakin 17,4 %. Vaalipiireistä eniten Ääni lapselle -ehdokkaita oli Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta.

Me Anna ääni lapselle -kampanjan takana olevat lapsi- ja perhejärjestöt onnittelemme läpimenneitä Ääni lapselle -kansanedustajia ja teemme mielellämme heidän kanssaan tiivistä yhteistyötä lapsen oikeuksien toteutumiseksi yhä paremmin. Kannustamme aivan jokaista kansanedustajaa kiinnittämään päätöksissään huomiota lapsen oikeuksien toteutumiseen, vaikka Ääni lapselle -kampanja olisi jäänyt aiemmin huomiotta. Kansanedustaja voi esimerkiksi liittyä lapsen oikeuksia ajavaan eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmään, jossa voi verkostoitua ja saa tietoa ajankohtaisista lapsi- ja perhepolitiikan kysymyksistä.

Taloudellisen niukkuuden aikana muistutamme, että laadukas koulupolku ja varhaiskasvatus ovat mitä parhaimpia kansantaloudellisia investointeja, ja toimivilla ehkäisevillä palveluilla voidaan vähentää kalliiden korjaavien toimien tarvetta. Nämä panostukset maksavat aina itse itsensä takaisin.

Ennen kaikkea toivomme, että kaikki nyt valitut kansanedustajat muistavat, että jokainen lapsi on arvokas juuri sellaisena kuin on, ja että jokaisen päättäjän tehtävä on huolehtia lapsen oikeuksien toteutumisesta. Meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Ei ole mahdollista olla vain joidenkin lasten puolella – on oltava kaikkien.

Anna ääni lapselle -ehdokkaat puolueittain

Kuvassa on Ääni lapselle -ehdokkaaksi ilmoittautuneet puolueittain. Eniten ehdokkaita tuli Vihreiden liiton riveistä.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje