Hyppää sisältöön

Euroopan unionin ilmastotyö on lasten ja nuorten tulevaisuuden tae

Lapsen oikeudet
Osallisuus
Blogit
6.05.2024
Euroopan unionin ilmastotyö on lasten ja nuorten tulevaisuuden tae

Ilmastokriisi on lasten oikeuksia ja lapsia koskeva kriisi, jo nyt. Noin miljardi lasta maailmassa on jo erityisen haavoittuvassa asemassa ilmastokriisin seurauksena. EU:n on huolehdittava lasten oikeudesta osallistua ilmastokeskusteluun ja tulla kuulluksi. He elävät pisimpään nyt tehtävien ratkaisujen ja niiden seurausten kanssa.

Lapset saattavat kokea pääosin aikuisten käymän ilmastokeskustelun ja siihen liittyvät tulevaisuuskuvat uhkaavina ja ahdistavina. Lapsilla on oikeus puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön, ja tämän oikeuden toteutuminen on edellytys muidenkin lapsen oikeuksien toteutumiselle. Ilmastonmuutosta ja luontokatoa tulee ehkäistä tehokkain keinoin ja EU:n on aktiivisesti jatkettava työtä ilmaston ja luonnon suojelemiseksi. Ilmastotoimissa tulee tehdä systemaattisesti lapsivaikutusten arviointia ja päätöksiä tulee tehdä pitkäjänteisesti lapsen edun mukaisesti.

Lapset mukaan EU:n ilmastotyöhön

Lasten näkemykset on otettava huomioon ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. EU:n on pidettävä huolta siitä, että lasten mahdollisuus osallistua aktiivisesti eurooppalaisen ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon toteutuu. Lapsille tulee antaa tietoa ja koulutusta ilmastosta ja luonnon suojelusta sekä luoda mahdollisuuksia tuoda myös omia ilmastoon liittyviä ajatuksiaan ja kokemuksiaan esille. Lapsille ei kuitenkaan tule antaa vastuuta tulevaisuudesta. Lapsilla tulee olla oikeus luottaa siihen, että nyt tehdään tulevaisuuden kannalta kestäviä päätöksiä, joissa huomioidaan lapsen etu. 

Lasten näkemykset on otettava huomioon ympäristöä koskevassa päätöksenteossa.

EU:n on aktiivisesti edistettävä Euroopan unionin 2050-hiilineutraaliustavoitteen toteutumista sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla. EU:n tulee näyttää esimerkkiä ympäristö- ja ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa ja kantaa globaali vastuunsa.   

EU:n on huolehdittava, että luonnon ennallistamistyötä toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Jatkossakin tarvitaan tehokkaita toimia ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi, jotta lapsille voidaan varmistaa turvallinen elinympäristö nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoitus on osa Lastensuojelun Keskusliiton eurovaalien blogisarjaa.

Lue blogisarjassa aiemmin julkaistut kirjoitukset:

Osa 1: EU vahvistaa linnoitustaan – yhteinen turvapaikkapolitiikka on paketissa
Osa 2: Euroopan unionin on aktiivisesti torjuttava lapsiköyhyyttä

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje