Hyppää sisältöön

Kaikilla on oikeus mielen hyvinvointiin  

Lastensuojelu
Osallisuus
Blogit
9.09.2020

Nuorten päivässä keskityttiin tänä vuonna mieleen. Monet nuorten esiin nostamista asioista liittyivät perustavanlaatuisiin tarpeisiin: riittävään toimeentuloon, turvalliseen asumiseen, ystäviin, hyvään itsetuntoon ja mukavaan tekemiseen.  

Nuorten päivässä ei olisi voitu olla ajankohtaisemman teeman äärellä. Mielen hyvinvointi, tuo sanojaan suurempi ja tärkeämpi aihe.  

Nuorten päivää* suunniteltiin tänä vuonna poikkeuksellisen epävarmoissa ja jännittyneissä tunnelmissa. Päivän toteuttamisen lähtökohta oli turvallisuus – niin henkinen kuin koronan myötä fyysinenkin. Tahto päivän toteuttamiselle oli kuitenkin kova, sillä tiedettiin että monen nuoren kohdalla tapaamiset ovat vähentyneet ja kaipuu toisten ihmisten luokse on suuri. Kenellä meillä nyt ei olisi.  

Päivän aluksi pohdittiin, mitä mielen hyvinvointi tarkoittaa itselle ja mitkä asiat tukevat sitä. Aihetta haluttiin lähteä tarkastelemaan positiivisten ja voimauttavien asioiden kautta. Samalla nuoret kirjoittivat ammattilaisille ja päättäjille viestejä siitä, millaista tukea he toivovat hyvän mielenterveyden tukemiseksi. Monet nuorten esiin nostamista asioista liittyivät perustavanlaatuisiin tarpeisiin: riittävään toimeentuloon, turvalliseen asumiseen, ystäviin, hyvään itsetuntoon ja mukavaan tekemiseen.  

Iltapäivän aikana nuoret jakautuivat kolmeen ryhmään, joissa kierrettiin eri pajoja. Kaikkien nuorten mieleen oli Vaikuta päättäjään-paja, jossa oli mukana neljä Päijät-Hämeen alueelta olevaa kansanedustajaa keskustelemassa nuorten tärkeiksi kokemista asioista. Toisessa pajassa nuoret pääsivät Möysän musaklubin päälavalle, savukoneen keskelle äänittämään aamupäivän aikana tehtyjä tekstejä (kyseinen video ja Nuorten päivän terveiset tullaan kootusti julkaisemaan Valtakunnallisten lastensuojelupäivien webinaarissa). Kolmannessa pajassa mietittiin, mitä positiivista nuoret haluavat kertoa julkisuuteen lastensuojelusta.  

Nuoret toivovat enemmän tukea ja luottamusta

Nuoret toivovat tukea mielenterveyden tukemiseen ja oman historiansa läpikäymiseen. He korostivat, että kaikilla nuorilla ei ole omaa tukiverkostoa olemassa, jolloin tarvittavan tuen määrä vaihtelee nuorten kesken. Myös itsenäistymisen tuki koettiin tärkeänä. Pelkän taloudellisen tuen sijaan toivotaan tukea opiskeluun ja työllistymiseen.  

Aikuisilta toivotaan uskoa ja luottamusta, että nuori onnistuu. Välittämistä ja hyväksymistä nuori sellaisena kuin on. Liian monella lastensuojelua kokeneella nuorella oli kokemusta ohitetuksi tulemisesta, pompottelusta eri paikkojen välillä, luovuttamisesta ja lopulta hylkäämisestä.  

Lastensuojelusta tulisi puhua enemmän, avoimemmin ja myös sen onnistumiset huomioiden. Nuoret kokivat, että kodin ulkopuolelle sijoituksen myötä heiltä odotetaan kohtuutonta virheettömyyttä. Lastensuojelun asiakkuudesta huolimatta kyseessä on ihan tavallisia nuoria, jotka käyvät läpi monia nuoruuteen liittyviä myllerryksiä. Miten tämä nuoruuteen kuuluva rajojen hakeminen pystyttäisiin ottamaan paremmin huomioon lastensuojelussa? 

Vertaistukea ja vaikuttamista

Jokainen nuori saa osallistua päivään haluamallaan tavalla – aktiivisesti osallistuen tai vierestä kuunnellen. Kiitosta saa mahdollisuus keskustella suoraan päättäjien kanssa ja näin itse olla vaikuttamassa siihen, että oma viesti menee eteenpäin. Päivän alussa oli hienoa huomata, että paikalle tuli monia tuttuja kasvoja edellisten vuosien päivästä, huolimatta siitä koronatilanne esti usean nuoren osallistumisen. Eräs nuori on osallistunut Nuorten päiviin vuodesta 2015 lähtien ja sanoi tulevansa taas ensi vuonna. Se on hieno merkki siitä, että tämänkaltaiselle vertaistuelle ja vaikuttamisen mahdollisuudelle on paikkansa.  

*Nuorten päivä vertaistuellinen päivä lastensuojelusta kokemusta omaaville nuorille. Päivän aikana nuoret voivat halutessaan osallistua vaikuttamistyöhön. Päivä on järjestetty vuodesta 2011 lähtien. Tänä vuonna Lastensuojelun Keskusliitto järjesti päivän yhteistyössä Pesäpuun, Osallisuuden Ajan, Lahden ensi- ja turvakodin ja Lahden kaupungin kanssa.

Lisää kokemuksia Nuorten päivästä Osallisuuden aika -järjestön sivuilta:

”Me ollaan huipputyyppejä!” –  Nuorten päivä Lahdessa kirvoitti keskustelua mielen hyvinvoinnista ja voimavaroista 

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje