Hyppää sisältöön

Kaikki politiikka on lapsipolitiikkaa – myös EU:ssa

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Blogit
29.1.2020
Kaikki politiikka on lapsipolitiikkaa – myös EU:ssa

Eurooppalaiset lapsijärjestöt haluavat, että lapsen oikeudet huomioidaan myös Euroopan Unionin toiminnassa. Siksi Eurochild-järjestö raportoi vuosittain, miten tämä toteutuu eurooppalaisen ohjausjakson osalta. Lastensuojelun Keskusliitto osallistuu raportin laatimiseen.

Keinot ja resursointi lapsiköyhyyden poistamiseksi ovat riittämättömiä. Koulutus ja terveydenhuolto ei ole kaikkien lasten saatavilla. Varhaiskasvatuksen laatua pitää parantaa. Sekä perheiden tukea että sijaishuoltoa on kehitettävä. Lasten osallistumisoikeuksien turvaamisesta on huolehdittava systemaattisesti.

Yllä olevat havainnot koskevat EU:n jäsenmaita ja ne ovat lapsijärjestöjen kattojärjestö Eurochildin marraskuussa julkaisemasta raportista. Raportti perustuu eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja siihen liittyviin maaraportteihin.

Eurooppalainen ohjausjakso on prosessi, jossa jäsenmaat saavat EU:n tasolla ohjeita ja esittävät sitten politiikkaa koskevat suunnitelmansa EU:n tasolla arvioitavaksi. Suunnitelmiin perustuen jäsenmaat saavat maakohtaisia suosituksia, jotka niiden odotetaan ottavan huomioon politiikassaan.

Eurochild kokoaa vuosittaisen raporttinsa sen jälkeen, kun jäsenmaita koskevat maaraportit on tehty ja maat ovat saaneet suosituksensa. Lastensuojelun Keskusliitto osallistuu Eurochildin raportin laatimisen esittämällä huomioita kansallisesta lapsipolitiikasta sekä Suomea koskevasta maaraportista. Vuonna 2019 Keskusliitto esitti huolensa muun muassa sote-uudistuksen viivästymisestä, ammatilliseen koulutukseen kohdistuneista leikkauksista sekä alueellisesta eriarvoisuudesta liittyen subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen.

Eurooppalainen ohjausjakso painottuu budjettipolitiikkaan, ja sosiaali- ja koulutuspolitiikan tarkastelu on maaraporteissa hyvin suppeaa. Toisaalta budjettiin ja työmarkkinoihin liittyvät kysymykset vaikuttavat myös lapsiin mitä suurimmassa määrin. Siksi Eurochild on suositellut lapsinäkökulman lisäämistä niin eurooppalaista ohjausjaksoa raamittaviin asiakirjoihin kuin yksittäisiä jäsenmaita koskeviin maaraportteihin. Tällöin ohjausjakso voisi paremmin toimia välineenä myös lapsen oikeuksien edistämisessä.

Eurochildin raportissa on myös vaihtoehtoiset maakohtaiset suositukset kullekin jäsenmaalle. Koska lapsenoikeusnäkökulma on sekä eurooppalaiseen ohjausjaksoon kuuluvassa raportoinnissa että usein muutoinkin talouspolitiikassa ohut, Lastensuojelun Keskusliitto halusi maakohtaisen suosituksen kautta muistuttaa, että kaikki politiikka vaikuttaa myös lapsiin.

Siksi Eurochildin raportissa kehotetaankin Suomea ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että lakien ja budjettien valmistelun yhteydessä laaditaan aina lapsivaikutusten arviointi. Parhaillaan tekeillä oleva lapsistrategia on erinomainen tilaisuus varmistaa asia.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje