Hyppää sisältöön

Kansallinen lapsistrategia luo kaikkien lasten Suomea

Lapsen oikeudet
Politiikka & Yhteistyö
Blogit
23.2.2021
Kansallinen lapsistrategia luo kaikkien lasten Suomea

Tänään julkaistaan kansallinen lapsistrategia. Lapsi- ja perhejärjestöissä on tavoiteltu tätä hetkeä jo pitkään, ja lapsistrategiaan ja etenkin sen toimeenpanoon kohdistuu monia toiveita.

Kansallisen lapsistrategian saaminen Suomeen on ollut pitkä polkuTänä päivänä on hienoa olla tilanteessa, jota on odotettu jo pitkään – vähintään vuodesta 2011, jolloin Suomi oli edellisen kerran kuultavana YK:n lapsen oikeuksien komiteassa.  

Lapsen oikeuksien komitea kiinnitti tuolloin huomiota siihen, että Suomesta puuttui kattava lapsipolitiikan koordinaatio. Lapsi- ja perhepolitiikka rakentui pitkälti hallituskausittain ja hallinnonalakohtaisesti, mikä usein johti merkittäviin linjaeroihin tai painopistemuutoksiin hallituskauden vaihtuessa sekä tilanteisiin, joissa hyvien kehittämishankkeiden tulokset jäivät vain yhden hallinnonalan sisäiseksi uudistamiseksi. Lapsen oikeuksien edistäminen kuitenkin edellyttää mitä suurimmassa määrin kykyä katsoa kauas ja toimia yhdessä. Lapsilla on oltava aktiivinen rooli heitä koskevista asioista päätettäessä ja aikuisten tehtävänä on pitkäjänteisesti huolehtia edellytykset tälle. 

Lastensuojelun Keskusliitto, joka oli koonnut lapsen oikeuksien komitealle järjestöjen vaihtoehtoisen raportin, otti jo tuolloin, vuonna 2011, tavoitteeksi yhdessä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa aktiivisesti vaikuttaa siihen, että Suomeen alettaisiin valmistella kansallista lapsistrategiaa. Asiaa on edistetty sen jälkeen monella rintamalla, ja lapsistrategian valmistuminen on edellyttänyt monilta toimijoilta työpanosta ja sitoutumista asian edistämiseen 

Lapsistrategian valmistumista vauhdittivat Sipilän hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Annikka Saarikko sekä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, jotka käynnistivät vuonna 2018 hallituksen kehysriihessä lapsistrategiaa pohjustavan työn. Vuonna 2019 valmistui Lapsen aika -raportti, jonka pohjalta Rinteen hallitukirjasi hallitusohjelmaan käynnistävänsä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan lapsistrategian luomisen, joka loisi hallituskaudet ylittävän ja eri hallinnonalat yhdistävän lapsi- ja perhemyönteisen Suomen vision. Marinin hallitus jatkoi lapsistrategiatyön edistämistä.  

Lapsistrategia onnistuu yhteisenä työnä 

Lapsistrategia on toimintapolitiikka ja suunnitelma, jonka lähtökohtana on vahva lapsioikeusperustaisuus. Sen tulee läpäis koko valtionhallinto, maakuntahallinto ja kunnallishallinto. Strategia ohjaa sekä lainsäädäntöä, kehittämistyötä että osaamisen vahvistamista. Myös lakien toimeenpanon ohjaus kiinnittyy tiiviisti kokonaisuuteen. Päämääränä on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen oikeudet toteutuvat läpileikkaavasti kaikessa toiminnassa. 

Oli kunnia olla lapsistrategiaa valmistelevan parlamentaarisen komitean pysyvä asiantuntijajäsen. Komitean jäsenten yhteinen tahtotila oli parantaa entisestään lapsen asemaa ja oikeuksien toteutumista yhteiskunnassaMonenlaisia keskusteluja käytiin lapsistrategian sisällöistä ja siitä tasosta, jolla asioita on perusteltua lapsistrategiaan kirjata. Lopputuotoksena on lapsistrategia, joka tarkoitetulla tavalla toimiakseen vaatii hyvän ja hallituskausittain laaditun toimeenpanosuunnitelman. Ensimmäistä toimeenpanosuunnitelmaa laaditaan parhaillaan. 

Jotta lapsistrategia elää aidosti ohjaavana dokumenttina, edellyttää se sitä, että lasten asiat eivät saa jäädä kapeasti vain suoraan lasten kanssa toimivien hallinnonalojen harteille. On tärkeää tunnistaa, että kaikki politiikka on lapsipolitiikkaa. Tarvitsemme yhteistä ymmärrystä ja jaettua vastuuta siitä, että lapsen oikeuksien toteutumisesta huolehditaan kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kun lasten oikeuden ja lasten asiat lepäävät yhteisesti kaikkien harteilla, voidaan päästä tilanteeseen, jossa lasten asiat nousevat tai ne otetaan politiikan keskiöön. Kun lasten asiat ovat korostetusti politiikan keskiössä, tehdään kaikista ratkaisuista huolellinen lapsivaikutusten arviointi, jossa sekä etukäteisarviointina että prosessina tarkastellaan lasten huomioimista kaikessa politiikassa. 

Lapsistrategia.fi

Kirjoittaja

Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje