Hyppää sisältöön

Kohtaamista, kiitos! – Rinnalla kulkeminen on Lapset SIBin sydän

Lastensuojelu
Blogit
22.1.2024
Kohtaamista, kiitos! – Rinnalla kulkeminen on Lapset SIBin sydän

Vaikuttavuusinvestoimisen hanke Lapset ja nuoret SIB pyrkii systeemiseen muutokseen lasten, nuorten ja perheiden ennakoivassa ja ehkäisevässä tukemisessa. Nostamme esiin SIB-hankkeiden kautta havaittuja vaikuttavia interventioita, palvelujärjestelmän puutteita, havaintoja hankkeesta ja vaikuttavuustuloksia, jotta kaikki lapset ja nuoret saisivat vaikuttavampaa tukea tulevaisuudessa. Asiakkaiden mielestä rinnallakulkijuus on SIB-toiminnan tärkein anti. Tässä koontia Lapset ja nuoret SIBin kaikille asiakkaille suunnatusta asiakaskyselystä.

”Koen, että en ole muualta saanut näin nopealla aikataululla yhteyttä ja keskusteluapua.”

Tämä yhden asiakkaan kommentti kiteyttää hyvin Lapset ja nuoret SIBin asiakaskyselyn vastaukset yhteen.

Vuonna 2023 toteutettiin ensimmäisen kerran kaikille Lapset ja nuoret SIBin asiakkaille yhteinen kysely, jolla kerättiin kokemuksia SIB-toiminnan vaikutuksista. Kyselyn avulla selvitettiin, mitkä interventiot ja tukimuodot ovat vaikuttaneet eniten asiakkaiden mielestä omaan hyvinvointiin. Vastauksia saatiin yhteensä 58 (kyselyn toteutushetkellä SIBissä mukana noin 400 asiakasta). Tämä kaikille Lapset ja nuoret SIBin asiakkaille yhteinen kysely uusitaan jatkossa kerran vuodessa. 

Luotettava aikuinen, joka muistaa mun olemassaolon”

Vaikuttavuusinvestoimisen Lapset ja nuoret SIB -hankkeessa asiakkaat saavat tukea tarpeisiinsa perustuen – rinnallakulkijuutta, ryhmäpalveluita, vertaistukea ja etätukea sekä lisäksi erilaisia ostettuja lisäpalveluita, asiakkaiden omiin yksilöllisiin tarpeisiin perustuen. Eniten vanhemmat kokivat saaneensa apua rinnallakulkijuudesta (60 %). Lisäksi ryhmätoiminta (31 %) ja lastenhoito (29 %) koettiin tärkeiksi.

Kaikki kyselyyn vastanneet nuoret (100 %) kokivat, että eniten heitä on auttanut rinnallakulkijan tuki. Yksi vastaajista kirjoitti: ”SIB-työntekijä on ollut minulle todella arvokas. Hän on voinut olla se ulkopuolinen tuki, joka ei ota puolia asioissa ja hän on tavoitettavissa melkeinpä aina. Hän kyselee, auttaa, tapaa silloin kun minä itse toivon sitä.” Kaikilla nuorilla ei ole turvallista ja luotettavaa aikuista läheisverkostoissaan ja rinnallakulkijan tuki voi tällöin olla erittäin merkityksellinen ja vaikuttava. ”Luotettava aikuinen, joku joka muistaa mun olemassaolon”, kuvaili yksi nuori rinnallakulkijan vaikutuksia hänen elämäänsä.

Vaikutukset hyvinvointiin erittäin myönteisiä

Noin 60 % vanhemmista koki Lapset SIBin tuen vaikuttaneen perheen arkeen sekä hyvinvointiin myönteisellä tavalla. Seuraavaksi eniten vaikutusta koettiin olleen ihmissuhteisiin ja turvaverkostoon (42 %) sekä luottamukseen ja toivoon (42 %). Nuoret kokivat SIBin auttaneen heitä etenkin elämäntaidoissa (80 %).  

Avovastauksissa korostui, että rinnallakulkija oli kuunnellut perhettä ja etsinyt heille ratkaisuja. ”Oman perheemme tilanteeseen sopivia tukitoimia. Kuunteleva ja ymmärtävä ihminen, joka myös ehdottaa palveluja perheemme hyväksi.” Myös nuorten vastauksissa korostui kuunteleminen. 

Keskusteluapu. Kohtaaminen. Kuuleminen. Koko perheen huomioiminen. Reagointi. Nämä etenkin järjestöille tyypilliset otteet koetaan vaikuttaviksi. Antamalla lapsille ja perheille vaikuttavaa apua varhaisessa vaiheessa säästytään korjaavien palveluiden raskailta kustannuksilta. Entäpä jos palvelujärjestelmämme toimisikin niin tulevaisuudessa? Kohtaisi enemmän.


Lapset SIBssä on kahdeksan kuntaa sekä niiden hyvinvointialueet – Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Karkkila-Vihti, Lohja, Tampere ja Vantaa. Jokaisessa kunnassa on omat kohderyhmät, joita tuetaan vaikuttavuusinvestoimisen avulla, sijoittajien investoinneilla. Rahaston ja interventiohallinnoinnin osalta interventioiden vaikuttavuutta seurataan vuoteen 2031 saakka. Jos vaikuttavuutta on syntynyt, kunta maksaa rahastolle tulospalkkiota. Mikäli vaikuttavuutta ei tule, kunta ei maksa mitään. Pääyhteistyökumppaneita kuntien lisäksi ovat HDL / Vamos, Icehearts, Nuorten Ystävät ja SOS-Lapsikylä. Rahastoa hoitaa S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Lastensuojelun Keskusliitto toimii hankkeen koordinaattorina ja interventioiden hallinnoijana. THL tekee pitkittäistutkimusta ehkäisevän toiminnan kustannusvaikuttavuudesta (Lapset SIB).

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje