Hyppää sisältöön

Kokemusasiantuntijoista huikea resurssi kehittämistyöhön

Lastensuojelu
Osallisuus
Blogit
18.1.2022
Kokemusasiantuntijoista huikea resurssi kehittämistyöhön

Lastensuojelun kentällä toimii valtava määrä taitavia ja osaavia kokemusasiantuntijoita, joiden hyödyntäminen kannattaa. Jälkihuollon kehittämisen ympärille rakennetussa työpajassa lastensuojelun kokemusasiantuntijoina toimivat nuoret aikuiset saivat mahdollisuuden nostaa esiin tärkeäksi kokemiaan aiheita yhdessä muiden kokemusasiantuntijoiden kanssa. Samalla Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntijat saivat uusia näkökulmia kehittämis- ja vaikuttamistyöhön.

Joulukuun alussa Lastensuojelun Keskusliitto kutsui joukon lastensuojelun jälkihuollon kokemusasiantuntijoita hybridityöpajaan, jossa koottiin kokemusasiantuntijoiden suosituksia jälkihuollon kehittämiseksi. Kokemusasiantuntijoiden suosituksista jälkihuollon kehittämiseksi laaditaan julkaisu ja se julkaistaan keväällä 2022. Samassa yhteydessä julkaistaan Lastensuojelun Keskusliiton jälkihuollon politiikkasuositus.

Työpajaan osallistui kahdeksan nuorta aikuista neljästä lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden muodostamasta kehittäjäryhmästä. On ilahduttavaa nähdä, kuinka kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa on kasvanut nykyisiin mittoihinsa. Työpajaan osallistuneista kokemusasiantuntijoista osa toimi kunnan tai kaupungin organisoimassa kokemusasiantuntijatoiminnassa ja osa kolmannen sektorin toimijoiden fasilitoimissa ryhmissä.

Mukana oli kokeneita vaikuttajia ja tuoreempia kasvoja kokemusasiantuntijuuden kentällä. Aikaisemmin keskusliiton politiikkasuositusten rinnalla ei ole julkaistu kokemusasiantuntijoiden omaa suosituskokonaisuutta. Kokemusasiantuntijat ja työpajan järjestäjät lähtivät työskentelyyn täysin puhtaalta pöydältä. Osallistujat saivat tuottaa ajatuksiaan ja mielipiteitään jälkihuollon tilasta ja tulevaisuudesta myös täysin ilman ulkopuolelta annettuja suuntaviivoja.

Työpajan järjestäjän roolissa oli hienoa nähdä, miten moniäänistä ja rikasta keskustelu kokemusasiantuntijoiden työskentelyssä oli. Tapa toimia ja työstää ajatuksia ammattilaisten ja muiden kokemusasiantuntijoiden kanssa oli osallistujille tuttua ja tuotokset lähtivät syntymään ripeästi. Pian suosituksiin valikoitavat kärjet hahmottuivat ja niitä päästiin jalostamaan ja konkretisoimaan.

Kokemusasiantuntijoiden toiminnasta kuvastui aito halu vaikuttaa palveluihin ja niiden järjestämisen taustalla tehtävään politiikkaan. Kypsä suhtautuminen kehittämiseen ja yhdessä vaikuttaminen oli osallistujille luontaista. Ilta ei ollut ryppyotsaista ongelmien etsimistä, vaan yhteistä aivomyrskyämistä myönteisessä ilmapiirissä, kaikille tärkeän aiheen äärellä.

Me lastensuojelun kentällä kehittämistyötä tekevät olemme etuoikeutettuja voidessamme kutsua yhteiseen kehittämistyöhön tällaisen joukon asiantuntijoita. Eri puolella Suomea eri toimijoiden tahoilta tehty työ kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseksi kantaa nyt hedelmää. Saamme kiittää kaikkia niitä usein oman perustyönsä ohella näitä asioita edistäviä henkilöitä siitä, että meillä on melkoinen määrä kokemustietoa hyödynnettävissä lastensuojeluun liittyen. Suurin kiitos kuuluu kokemusasiantuntijana toimiville ja sieltä esimerkiksi toiminnan ohjaamiseen ponnistaneille, jotka jatkuvasti kehittävät toimintaa ja rakentavat myönteistä kuvaa lastensuojelusta ja kokemusasiantuntijuudesta.

Kokemustietoa kehittämis- ja vaikuttamistyön tueksi on tarjolla paljon ja sitä todella kannattaa hyödyntää, sillä se rikastaa keskustelua ja tuo työhön näkökulmia, joita pelkässä  ammattilaisen tai asiantuntijan roolissa toimivien ei ole mahdollisuutta tuoda. Kokemusasiantuntijat osaavat usein myös kääntää ymmärrettävämmälle kielelle ammattisanastoa ja muuttavat näin palvelujärjestelmää asiakaslähtöisemmäksi. Asiakkaita vartenhan lastensuojelutyötä tehdään. Lastensuojelun Keskusliitto kannustaakin olemaan rohkeasti yhteydessä alan toimijoihin, jotka kokemusasiantuntijatoimintaa organisoivat ja pohtimaan erilaisia yhteistyön paikkoja.

Kokemusasiantuntijoiden suositus jälkihuollon kehittämiseksi julkaistaan keväällä 2022. Lastensuojelun Keskusliitto haluaa kiittää mukana olleita kokemusasiantuntijoita uudenlaisen julkaisun tekoon osallistumisesta ja uusien näkökulmien tuomisesta lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistyöhön. Olette meille suuri inspiraation lähde!

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje