Hyppää sisältöön

Koronapandemian vaikutukset jakautuvat perheissä epätasaisesti

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen arki
Blogit
2.2.2021
Koronapandemian vaikutukset jakautuvat perheissä epätasaisesti

Maaliskuussa alkanut koronapandemia ei näytä ainakaan toistaiseksi hiipumisen merkkejä. Vaikka päättäjät huomioivat nyt entistä tarkemmin rajoitusten vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvoinnille, uutiset rokotteiden viivästymisestä ja viruksen muunnoksista ennustavat poikkeustilanteen jatkuvan vielä jonkin aikaa alkaneeseen vuoteen. Koronatilanne on haastanut lapsiperheitä poikkeuksellisella tavalla, mutta eri kyselyissä on noussut esiin myös tilanteen mukanaan tuomia myönteisiä seurauksia.

Lastensuojelun Keskusliiton Paikoiltaan siirretty arki (2020) – selvityksestä käy ilmi, että niissä perheissä, joissa etätöihin ja -kouluun siirtyminen oli mutkattomampaa, vanhemmat kertoivat myös koronapandemian myönteisistä vaikutuksista: arjen tiivistyminen ja harrastusten tauolle jääminen toivat mukanaan kiireetöntä aikaa olla yhdessä perheenä. On upeaa ja tärkeää, että lapsiperheissä on tahtoa ja taitoa nauttia perheenjäsenten seurasta tilaisuuden tullen.

Merkittävää osaa lapsiperheistä kuitenkin haittasi suuresti, kun arjen rakenteet murtuivat äkillisesti poikkeustilanteen ja sen mukanaan tuoman eristäytyneisyyden, etäkoulun ja etätyön alkaessa. Perheet, joiden asema oli jo koronakriisin alkaessa heikko, kärsivät tilanteesta merkittävästi. Erityisen koville joutuivat perheet, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Monet vanhemmat kertoivat keväällä arkea tukevien ja sen sujumista mahdollistavien palveluiden loppuneen kuin seinään eristäytymisen alkaessa. Lisäksi monissa perheissä pandemia toi mukanaan taloudellista huolta yt-neuvottelujen ja lomautusten myötä.

Koronapandemian vaikutukset parisuhteisiin

Parisuhdekeskus Kataja ry:n kesällä 2020 toteuttama parisuhdekysely viittaa siihen, että koronapandemian vaikutukset olivat paitsi perheille, myös parisuhteessa eläville, moninaiset ja vaihtelevat. Parisuhdekyselystä käy ilmi, että poikkeustilanne vaikutti positiivisesti parisuhteisiin heillä, jotka olivat jo parisuhteessaan tyytyväisiä. Positiivisiksi vaikutuksiksi koettiin muun muassa yhteisen ajan lisääntyminen, arjen jakaminen ja kiitollisuuden kasvu. He, jotka olivat tyytymättömämpiä parisuhteeseensa, kokivat myös poikkeustilanteen vaikutukset negatiivisina. Muun muassa kumppanin alkoholin käytön lisääntyminen, taloudelliset ongelmat, riitelyn lisääntyminen ja väsymys nimettiin koronakriisin kielteisinä vaikutuksina.

Koronapandemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ) -tutkimushankkeen (2021) väliaikatulosten mukaan koronapandemiaan liittyvät vaikeudet parisuhteessa voivat lisätä parisuhdeväkivallan esiintymisen riskiä. Koronapandemian aiheuttama vanhempien jaksamisen ja läheisyyden tunteen väheneminen sekä erimielisyyksien ja ristiriitojen lisääntyminen ovat yhteydessä lisääntyneeseen parisuhdeväkivaltaan. Parisuhdekeskus Katajan kyselystä kävi ilmi, että sillä, saadaanko parisuhteeseen tukea sitä tarvittaessa, on merkitystä. He, jotka eivät olleet saaneet tukea parisuhteelleen, kokivat koronan vaikutuksen parisuhteelle negatiivisemmin kuin he, jotka olivat saaneet tukea sitä kaivatessaan.

Vanhempien eri selvityksissä esille nostamat vaikeudet ja riskit, joita koronapandemia ja sen aiheuttama poikkeustilanne kasvattavat, ovat luonteeltaan vakavia ja rajuja. Pahimmillaan koronapandemian seuraukset lapsille ja nuorille haittaavat turvallista kasvua ja kehittymistä sekä haastavat kotien tunneilmapiiriä ja turvaa.

Kuntavaaliehdokas, miten turvataan riittävä tuki lapsille, nuorille ja perheille?

Tulevan kevään kuntavaaleissa ehdokkailla on mahdollisuus tuoda esiin omia näkemyksiään siitä, miten poikkeustilanteen ja epävarmuuden pitkittyessä turvaamme riittävän tuen ja turvan kaikille lapsille ja nuorille, mutta erityisesti niille perheille, joissa koronapandemia on tuonut mukanaan arkeen kaaosta, taloudellista epävarmuutta, vanhempien välien kiristymistä ja turvattomuutta. Sinun äänesi ratkaisee näissäkin vaaleissa – anna se lasten ja nuorten turvaksi!

Kirjoittaja Laura Huuskonen on asiantuntija Parisuhdekeskus Kataja ry:n Tukea parisuhteelle, kun perheessä on sairautta -toiminnassa. Lue lisää Parisuhdekeskus Kataja ry:n palveluista parisuhteen tueksi.

Blogikirjoitus on osa lapsi- ja perhejärjestöjen yhteistä Anna ääni lapselle -kampanjaa. Tule mukaan varmistamaan, että tulevissa kuntavaaleissa keväällä 2021 valitaan päättäjiä, jotka huolehtivat lasten edusta!

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje