Hyppää sisältöön

“Lapset SIB on antanut minulle tunteen siitä, että en ole totaalisen yksin”

Politiikka & Yhteistyö
Lastensuojelu
Blogit
22.11.2022
“Lapset SIB on antanut minulle tunteen siitä, että en ole totaalisen yksin”

Lapset ja Nuoret SIB pyrkii systeemiseen muutokseen. Nostamme esiin SIB-hankkeiden kautta havaittuja vaikuttavia interventioita sekä palvelujärjestelmän puutteita, jotta kaikki lapset ja nuoret saisivat parempaa tukea tulevaisuudessa. Nyt haluamme kertoa rinnalla kulkevan ja suhdeperusteisen työn merkityksestä lapsiperheille.

Lapsiperheen arki voi olla raskasta, etenkin yksinhuoltajana tai muualta muuttaneena. Moni perhe haaveilee avusta, joka tukisi elämän ja arjen monimuotoisissa tilanteissa. Välillä voi vaatia yksityisetsivän taitoja selvitä palveluviidakossamme. Kuormittavien asioiden keskellä voi hukata tulevaisuudenuskon.

Lapset SIBin (lapsetsib.fi) avulla tuetaan varhaisessa vaiheessa riskissä olevia eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Helsingissä ohjelmaan ohjautuu Vuosaaren ja Mellunkylän alueilla asuvia ylisukupolvisen syrjäytymisen riskissä olevia perheitä, joissa on 36vuotias lapsi.  Lapset SIB tarjoaa perheille rinnalla kulkevaa kokonaisvaltaista tukea, jota Helsingissä nimitetään Perheen mukana palveluksi (tuottajina Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos ja SOS-Lapsikylän Perhekumppani® -palvelu).

Kokonaisvaltaista tukea ennen kuin ongelmat kasaantuvat suuremmiksi

Lapset SIBin Perheen mukana -palvelu pohjautuu suhdeperustaisuuteen, luottamuksen ja emotionaalisen yhteyden rakentamiseen. Perheissä on itsesäätelyn haasteisia lapsia ja vanhemmilla ei ole koulutusta tai he ovat työelämän ulkopuolella. Perheet toivovat apua arkisiin asioihin kuten lapsen kehityksen tukemiseen, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen, arjen organisointiin ja arjessa jaksamiseen sekä työllistymis- ja toimeentulokysymyksiin.

“Olen totaali yksinhuoltaja.  SIB on antanut minulle tunteen siitä, että en ole totaalisen yksin. Olen saanut kanssakulkijan lapseni asioissa. Perhekumppani on mm. tehnyt yhteistyötä päiväkodin kautta. Olen saanut korvaamatonta apua lastenhoitoon, jotta pääsen osallistumaan Kelan minulle myöntämään terapiaan. Jos voin paremmin, myös lapseni voi paremmin. Olemme osallistuneet lapseni kanssa SIBin järjestämille retkille, joihin tässä elämänvaiheessa minulla ei olisi ollut varaa (mm. Linnanmäki). Lapseni on saanut hauskoja kokemuksia ja tutustunut muihin lapsiin. Koen turvaa ajatellessani, etten olekaan täysin yksin.”
– Lapset SIB-toiminnassa mukana oleva vanhempi

Mukana olevat perheet ovat hyötyneet tiiviistä rinnallakulkijuudesta sekä vertaisryhmätoiminnasta. Perheiltä saatu palaute korostaa suhdeperustaisen tuen valtavia vaikutuksia.

“Kiitos kun olen saanut rauhassa käsitellä asioita, olen ymmärtänyt omasta tilanteestani paljon ja nyt pystyn käsittelemään omia haasteita ja omat tarkkaivaisuudenhäiriön tutkimukseni ovat nyt valmiit etenemään. En olisi yhtään lyhyemmässä ajassa pystynyt käsittelemään näitä asioita.”
– Lapset SIB-toiminnassa mukana oleva vanhempi

Rinnallakulkijoiden tekemä työ on laaja-alaista ja monipuolista. Työskentely lähtee perheen tarpeista ja perheiden tukemisessa hyödynnetään verkostotyötä. Palvelussa tuetaan koko perheen hyvinvointia. Samalla luodaan luottamusta elämän eri tasoille.

Suhdeperustainen tuki lisännyt toiveikkuutta

Suhdeperustainen työ kohti ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyä on kantanut hedelmää. Suurin osa asiakkaista on maahanmuuttajia ja heidän suomen kielen taito on palveluun tultaessa ollut erittäin heikkoa – nyt se on merkittävästi kohentunut. Kaikki mukana olevat äidit joko opiskelevat tai ovat nyt kiinnostuneita opiskeluista.

Myös kerätty data palvelusta osoittaa Lapset SIBin Perheen mukana -palvelun olleen perheille vaikuttavaa. Toiveikkuus ja vanhempien luottamus tulevaisuuteen ovat lisääntyneet sekä jaksaminen ja itseohjautuvuus ovat kasvaneet. Lisäksi elämäntilanne on voinut parantua koulutukseen ja työelämään siirtymisen myötä sekä perheiden arki on jäsentynyt paremmin. Työmarkkinoiden ulkopuolella olleista 61 % on siirtynyt työhön tai koulutukseen tuen aikana.

Tavallisen arjen eläminen on käynyt haastavammaksi yhteiskunnallisten muutosten, turvallisuuden tunteen heikentymisen ja yksinpärjäämisen eetoksen ihannoimisen vuoksi. Perheet voivat uupua normaaliin elämään kuuluvien asioiden alle. Varsinkin, jos perheellä on kuormittavuutta lisääviä tekijöitä elämässään.

Tarvitsemme lisää kohtaavia, kuuntelevia ja aidosti tarpeisiin vastaavia palveluita, jotta kukaan ei jää yksin.

Kirjoittajat:

Sanna-Mari Kärkkäinen, Perhekumppani, SOS-Lapsikylä
Petri Härmä, Valmentaja, Helsingin Diakonissalaitos
Jenni Oliveira, Palvelualuejohtaja, Helsingin Diakonissalaitos
Miia Lahtela, Kumppanuuspalveluiden ohjelmapäällikkö, SOS-Lapsikylä


Lapset SIBssä on seitsemän kuntaa – Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Karviainen (Karkkila-Vihti), Lohja, Tampere ja Vantaa. Jokaisessa kunnassa on omat kohderyhmät, joita tuetaan vaikuttavuusinvestoimisen avulla, sijoittajien investoinneilla. Interventioiden vaikuttavuutta seurataan 2031 vuoteen saakka. Jos vaikuttavuutta on syntynyt, kunta maksaa rahastolle tulospalkkiota. Mikäli vaikuttavuutta ei tule, kunta ei maksa mitään. Pääyhteistyökumppaneita kuntien lisäksi ovat HDL / Vamos, Icehearts, Nuorten Ystävät ja SOS-Lapsikylä. Rahastoa hoitaa S-Pankki Pääomarahastot Oy. Lastensuojelun Keskusliitto toimii hankkeen koordinaattorina ja interventioiden hallinnoijana. THL tekee pitkittäistutkimusta ehkäisevän toiminnan kustannusvaikuttavuudesta (Lapset SIB).

Kommentit (1)

ABDULKADER WEIRDI
26.11.2022 15:46
KIITOS

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje