Hyppää sisältöön

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa netissä voidaan ennaltaehkäistä – yhdessä

Lastensuojelu
Politiikka & Yhteistyö
Blogit
10.12.2020
Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa netissä voidaan ennaltaehkäistä – yhdessä

Netin käyttö on arkea meistä jokaiselle, myös lapsille ja nuorille. Koronaepidemian aikana, kun sosiaalisia kontakteja on rajoitettu, on netin käyttö kasvanut huomattavasti lapsilla ja nuorilla. Tämän varjopuolena on todettu lapsilla olevan kohonnut riski joutua seksuaaliväkivallan kohteeksi netissä. Globaalisti on huomattu, että lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin levittäminen netissä on kasvanut merkittävästi. Nyt olisi erittäin tärkeää lisätä kaikkien lasten digiturvataitokasvatusta ja ennen kaikkea yhteistä ponnistusta olla aikuisina läsnä.

Kyse ei ole pienestä ilmiöstä. Euroopan neuvosto on arvioinut, että Euroopassa joka viides lapsi joutuu jonkin muotoisen seksuaaliväkivallan uhriksi[i]. Ongelma on globaali ja vaatii kaikkien panosta. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta[ii] Lasten kasvatustehtävä on ensisijaisesti vanhemmilla, mutta ongelman ratkaisuun tarvitaan myös lasta ympäröivien ammattilaisten osaamista (niin tietoa kuin taitoa) sekä toimintaa ja tahtoa puuttua aktiivisesti.

Parasta lapsen suojelua on olla lapselle aidosti läsnä ja tarjota lisää tietoa

Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto tekee työtä sen eteen, että lapset voisivat olla ja toimia turvallisesti netissä – ilman seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa. Osana tätä työtä ylläpidetään Nettivihje-palvelua, jonne kuka tahansa voi ilmoittaa epäilemästään lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuvamateriaalista tai laittomasta toiminnasta. Laitonta toimintaa on esimerkiksi lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming) tai lapsen alastonkuvan levittäminen. Ilmoituksen voi tehdä helposti verkkopohjaisella lomakkeella.

Vihjetyön kautta Nettivihjeen asiantuntijat ovat havainneet, että lasten houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa voi tapahtua netissä ja somessa missä tahansa: erilaisissa sovelluksissa, keskustelupalstoilla tai peleissä. Siellä, missä lapset ja nuoret viettävät aikaa, voi aikuinen lähestyä heitä. Aikuisen yhteydenpito voi edetä kuvien pyytämiseen tai lähettämiseen tai muuhun seksuaalissävytteiseen viestittelyyn. Tällaisten yhteydenottojen kohtaaminen voi olla lapselle ja nuorelle hämmentävää. Ilman etukäteen saatua opastusta ei lapsi tai nuori välttämättä tiedä, miten tilanteessa kannattaisi toimia. Turvataitokasvatuksella voidaan osaltaan varmistaa, että lapsi osaa toimia myös pelottavan tai hämmentävän tilanteen kohdatessaan.

Kulunut vuosi on ollut kaikilta osin poikkeuksellinen. Iso osa arjen toiminnoista on siirtynyt nettiin. Lapsille ja nuorille ajanvietto digilaitteella on tärkeä kommunikoinnin ja itsensä toteuttamisen kanava. Aikuisen on tärkeä huomioida, että lapset ja nuoret eivät välttämättä erota digilaitteellaan käyttämäänsä aikaa ja muuta aikaa; ei ole erillistä “digiaikaa”. Tätä on myös aikuisten hyvä kunnioittaa. Parasta lapsen suojelua on olla lapselle aidosti läsnä ja tarjota hänelle maailmasta riittävästi tietoa, jonka turvin hän voi kasvaa ja kehittyä.[iii]

Seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisystä puhuttaessa ei voi liiaksi korostaa seksuaalikasvatuksen merkitystä turvataitokasvatuksen rinnalla. Lapsen seksuaalinen kehitys alkaa jo hänen syntymästään ja kehittyy vaiheittain aina aikuisuuteen saakka. Seksuaalikasvatukseen kuuluu tietoa muun muassa omasta kehosta, itsetuntemuksesta ja ihmissuhteista. Seksuaalikasvatus tulee aloittaa seksuaalisuuden myönteisistä puolista –  sen ei tule olla pelkästään vaaroista tai riskikäyttäytymisestä varoittelua. Seksuaalikasvatusta annetaan paitsi kouluissa myös osana lapsen ja nuoren muuta arkea. Varhain aloitetulla, ikä- ja kehitystasoon sopivalla, seksuaalikasvatuksella voidaan vahvistaa lapsen tietotaitoa ja sitä kautta itsesuojelua.

Yhteinen tavoite niin kansallisesti kuin globaalisti

Lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy on yhteinen tavoite niin globaalisti, EU-tasolla[iv] ja kansallisesti. Väkivallaton lapsuus -toimenpideohjelmassa[v] korostetaan ilmiön tunnistamisen tärkeyttä, jotta jokainen sen kohteeksi joutunut lapsi saa apua. Lisäksi tärkeänä nähdään lasten digiturvataitokasvatuksen lisääminen. Tärkeä askel on edessä nyt kansallisesti, kun odotettu Lanzaroten ihmisoikeussopimuksen kansallisen toimeenpanosuunnitelman laatiminen on vihdoin alkamassa[vi]. Sopimus edellyttää lapsiin kohdistuvan seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön kaikkien muotojen kriminalisoimista, ennaltaehkäiseviin toimiin sitoutumista, lapsiuhrien auttamista ja suojelemista sekä rikoksista epäiltyjen syyttämistä. Hienoa, että myös tässä olemme etenemässä, yhdessä.

Kirjoittajat:

Annukka Paasivirta, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto
Janita Tasa, Lasten suojelu ja Nettivihje, Pelastakaa Lapset
Eveliina Karhu, Lasten suojelu ja Nettivihje, Pelastakaa Lapset

Janita Tasa ja Eveliina Karhu työskentelevät asiantuntijoina Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnossa Pelastakaa Lapset ry:ssä. Toiminnossa tehdään työtä erityisesti digitaalisessa mediassa tapahtuvan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Asiantuntijoina he analysoivat laittomaksi epäiltyä kuvamateriaalia, jota Nettivihje.fi-palvelu vastaanottaa, kouluttavat ammattilaisia ja tekevät vaikuttamistyötä osana nelihenkistä tiimiä.


[i] Euroopan neuvosto, One in Five -kampanja https://www.europewatchdog.info/en/instruments/campaigns/one-in-five/

[ii] Lapsen oikeuksien sopimus 19 artikla. https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/#19-artikla

[iii] Digitaaliseen vanhemmuuteen vinkkejä englanniksi: https://rm.coe.int/digital-parenting-/16807670e8 ja suomeksi Pelastakaa Lasten turvallisesti verkossa sivustolta: https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/turvallisesti-verkossa/

[iv] Euroopan komissio. 2020. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Euroopan unionin strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FI/COM-2020-607-F1-FI-MAIN-PART-1.PDF

[v] Korpilahti, Kettunen, Nuotio, Jokela, Nummi ja Lillsunde (toim.) (2019) Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:27. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y

[vi] Tasavallan presidentin asetus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2011/20110088 sekä Sosiaali- ja terveysministeriö https://stm.fi/hanke?tunnus=STM147:00/2020

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje