Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten on voitava jatkaa harrastamista ja koulunkäyntiä

Lapsen oikeudet
Lapsen arki
Blogit
13.08.2021
Lasten ja nuorten on voitava jatkaa harrastamista ja koulunkäyntiä

Koronarajoitukset ovat osuneet erityisen rankasti lapsiin ja nuoriin. Ne ovat kuluneen puolentoista vuoden aikana heikentäneet lasten ja nuorten mielen hyvinvointia, lisänneet yksinäisyyden kokemuksia ja eriarvoisuutta. Olemmeko taas tilanteessa, jossa lapset ja nuoret maksavat suurimman hinnan koronan leviämisen rajoittamisesta?

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki torstaina 12.8. päätöksen, jonka mukaisesti kokoontumisrajoitukset kiristyvät pääkaupunkiseudulla siten, että sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin voi osallistua enintään 25 henkilöä kahden metrin turvaväleillä ja ulkotiloissa enintään 50 henkilöä. Rajoitukset koskettavat myös lasten harrastustoimintaa ja käytännössä tekevät esimerkiksi joukkuelajien harrastamisen mahdottomaksi.

Lapsiin ja nuoriin on kohdistunut koko korona-ajan monenlaisia rajoituksia. Jo nyt tiedetään, että korona-aika on osaltaan heikentänyt lasten ja nuorten mielen hyvinvointia, lisännyt yksinäisyyttä sekä eriarvoisuuden kokemuksia. Lapset ja nuoret, jotka eivät syystä tai toisesta saa riittävästi tukea kotoa, kärsivät tehdyistä rajoituksista eniten. Moni nuori kokee, että on ollut korona-aikana yksin omien ajatustensa kanssa.

Lasten terveyden kulmakiviä ovat ravitsemus, liikunta, uni ja lepo. Harrastukset antavat lapsille ja nuorille sosiaalisia suhteita, mielekästä tekemistä vapaa-aikaan, lisäävät liikuntaa ja terveellisiä elämäntapoja ja torjuvat yksinäisyyttä. Harrastusten ja riittävän liikunnan puutteen seurauksena passiivisuus ja psyykkinen pahoinvointi lasten ja nuorten keskuudessa lisääntyvät, millä voi olla laajoja ja kauaskantoisia vaikutuksia koko yhteiskunnan tasolla, puhumattakaan yksittäisestä lapsesta. Jo nyt moni lapsi ja nuori on lopettanut harrastamisen ja lajiliitot raportoivat harrastajamäärien tipahtamisesta. Usein harrastuksen lopettavat juuri ne lapset, jotka tarvitsisivat sitä eniten.

Myös lasten ja nuorten oikeus lähiopetukseen tulee turvata, ja etäopetuksen tulisi aina olla vasta viimesijaisin keino. Joissain tilanteissa tautitilanne voi edellyttää kohdennettuja rajoitustoimenpiteitä, mutta kaikkia lapsia ja nuoria yhteisesti koskevia rajoituksia on vältettävä. Koulunkäynti poikkeusolosuhteissa on jatkunut jo kolme lukukautta, millä on ollut merkittäviä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen.

Rajoitusten lapsivaikutukset tulee arvioida huolella

Meidän on löydettävä keinot, joilla lapset ja nuoret voivat jatkaa sekä harrastamista että koulunkäyntiä, ja joilla voimme minimoida koronasta syntyvän sukupolvikokemuksen kielteiset vaikutukset. Lapset ja nuoret ovat joutuneet koko koronan ajan isojen rajoitusten kohteeksi, myös tilanteissa, joissa rajoitukset olisi tullut kohdentaa pikemminkin erityisesti aikuisväestöön.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus turvaa lapsen oikeuden kehittymiseen, läheisiin ihmissuhteisiin, osallistumiseen, koulutukseen, virkistäytymiseen, vapaa-aikaan ja leikkiin. Näihin oikeuksiin kajoaminen edellyttää aina huolellista lapsivaikutusten arviointia. Tämä velvoite koskee myös aluehallintoviranomaisia, kun he tekevät lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia.

Tehtävien rajoitusten vaikutuksia ei voi arvioida ainoastaan suhteessa nykyhetkeen. On tarkasteltava myös rajoitusten pitkäaikaisia vaikutuksia ja tuotava esiin vaihtoehtoisia tapoja ratkaista tilanne. Jos muut vaihtoehdot eivät ole mahdollisia, on perusteltava huolella, miksi ne eivät ole käytettävissä.

Tällä hetkellä olemme taas tilanteessa, jossa rajoitukset näyttävät kohdentuvan erityisen rankasti lapsiin ja nuoriin.

Hanna Heinonen ja Juuli Hurskainen

Kommentit (1)

Outi Kauko
13.08.2021 12:27
Olen samaa mieltä siitä, että rajoitusten on kohdennuttava ensisijaisesti muihin kuin lapsiin ja nuoriin ja että: "Meidän on löydettävä keinot, joilla lapset ja nuoret voivat jatkaa sekä harrastamista että koulunkäyntiä." Toivoisin kuitenkin, että lähiopetusta ja harrastamista voitaisiin tehdä mahdollisimman turvallisesti myös koronan näkökulmasta, kun etäopetus on rajattu pois keinovalikoimasta ja meillä on käsillä aiempaa tarttuvampi virusvariantti ja 12-15-vuotiaiden rokotukset vasta alkamassa. Esimerkiksi Ranskassa tehtiin neliportainen suunnitelma koulujen aloittamiseen syyskuussa. Pikatestit ovat käytössä jo useissa maissa. Saksassa investoitiin ilmanpuhdistimiin kouluissa (osa hankinnoista tehtiin Suomesta). WHO on suosittanut kasvomaskin käyttöä yli 6-vuotiaille ja osa Euroopan maista tätä noudattaakin. Suomessa esimerkiksi Varsinais-Suomi asetti maskisuosituksen 4. luokasta lähtien ja Espoo 5. luokasta lähtien. Edellä mainituilla keinoilla voitaisiin suojella tartunnoilta edes osaa niistä alle 12-vuotiaista, joita ei tällä hetkellä ole suunniteltu rokotettavan. Lisäksi toimintaa tulisi porrastaa kouluissa ja harrastuksissa niin, ettei tarpeettomia kontakteja (eri luokkien ja harrastusryhmien välillä) tulisi ja kouluruokailut voisivat tapahtua omassa luokassa, jolloin maskin käyttäminen ei ole mahdollista. Myös ulkona opiskelua ja harrastamista tulisi suosia. Kuoleman ja tehohoidon tarpeen lisäksi koronan on todettu voivan aiheuttaa myös lapsille longcovid -oireita, joilla voi olla tämän hetkisten rajoitteiden lisäksi kauaskantoisia, pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen osallisuuteen, koulutukseen jne. Lopuksi haluan todeta, että etäkoulu ei ole kaikille lapsille ja nuorille vain huono juttu, joillekin se on ollut helpotus ja joillekin lapsille koti on onneksi turvallinen paikka myös opiskeluun ja osa vanhemmista on valmis tukemaan lapsen harrastamista myös järjestetyn harrastustoiminnan ulkopuolella. Lisäksi haluan kiittää Lastensuojelun Keskusliiton työvaliokuntaa päätöksestä perua Nuorten päivä vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Perustelussa kerrotaan koronan leviävän tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien keskuudessa ja Keskusliiton haluavan osaltaan suojella nuoria tartunnoilta perumalla tilaisuuden. Myös Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® yhteydessä järjestettävä kokemuskirjasto peruttiin samasta syystä. Kiitos myös siitä! Toivon keskustelua jatkossa myös siitä, miten alle 12-vuotiaita voidaan suojella tartunnoilta, kun riittävä prosentuaalinen osuus muusta väestöstä saavuttaa kahden rokoteannoksen antaman suojan ja sen myötä nyt voimassa olevia rajoituksia todennäköisesti aletaan purkaa kuten Helsingin Sanomat vastikään uutisoi.
Lastensuojelun Keskusliitto
13.08.2021 15:15
Kiitos hyvästä ja monipuolisesti asiaa pohtivasta kommentista! On ensiarvoisen tärkeää miettiä näitä erilaisia tapoja suojata lapsia ja nostaa esille tässä suhteessa jo toteutettujakin hyviä käytäntöjä. Monissa harrastusryhmissä ja seuroissa on tehty aktiivista työtä lasten harrastamisen mahdollistamiseksi turvallisesti. Rajoituksia ja etä- tai lähikoulua koskevat ratkaisut eivät ole yksiulotteisia tai helppoja ja juuri tästä syystä pidämme tärkeänä huolellista lapsivaikutusten arviointia ja sen julkistamista. On hyvin mahdollista, että päätösten taustalla on näkökulmia tai asioita, joita ei tule edes ajatelleeksi. Olisi myös tärkeää tietää, millaisen tiedon varassa kulloisetkin päätökset tehdään. Lasten etu ja lapsen oikeudet tulee aina muistaa kaikessa koronarajoituksia koskevassa päätöksenteossa. T. Hanna Heinonen ja Juuli Hurskainen, Lastensuojelun Keskusliitto

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje