Hyppää sisältöön

Lapsivaikutusten arviointi kunnassa – esimerkkinä Turun kaupunki

Politiikka & Yhteistyö
Osallisuus
Blogit
27.4.2021
Lapsivaikutusten arviointi kunnassa – esimerkkinä Turun kaupunki

Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätösten tai toimenpiteiden vaikutuksia lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa muun muassa kuntia ja kuntayhtymiä selvittämään lapsen edun ja ottamaan sen huomioon kaikissa heitä koskevissa toimissa.

Turun kaupunki alkaa toteuttaa lapsivaikutusten arviointia

Turun kaupunki alkaa tänä vuonna toteuttaa lapsivaikutusten arviointia asioissa, joilla tunnistetaan olevan laajoja vaikutuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämään ja hyvinvointiin. Tällaisia asioita ovat mm. lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkoon ja heidän arkiympäristöönsä liittyvät muutokset, joista päätetään lautakunta- tai kaupunkitasoilla.

Arviointimalli otetaan käyttöön vaiheittain vuodesta 2021 alkaen, ja sitä toteutetaan jatkossa kaupunkitasoisesti yhdessä sovittujen kriteerien pohjalta. Vuonna 2021 laaditaan kaupunkitasoinen ohjeistus sisältäen kriteeristön arvioitavaksi valittaville asioille, sekä laaditaan koulutussuunnitelma ja käynnistetään koulutukset.

Lapsivaikutusten arviointi käytännössä

Alkuvuonna kaupunki laatii ohjeet ja kouluttaa henkilöstöä, mutta tavoitteena on kuitenkin toteuttaa 1–5 vaikutusten arviointia jo vuoden 2021 aikana. Arvio seuraavien vuosien lapsivaikutusten arviointien määrästä on 1–10 vuosittain.

Lapsivaikutusten arvioinnista raportoidaan lasten parlamentille, nuorisovaltuustolle ja kaupunginhallitukselle osana Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä osallisuuden toimintamallin toteutumista kaksi kertaa valtuustokaudessa. Toteutuneista arvioinneista viestitään mediatiedottein sekä kaupungin verkkosivulla.

Raportoinnista ja viestinnästä vastaa Turussa konsernihallinto. Kaupunkitasoinen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä toimii toimintamallin tukena ja työryhmän asiantuntemusta hyödynnetään esimerkiksi lapsivaikutusten arviointiin sisältyvässä tiedonkeruussa. Lisäksi ryhmälle tuodaan tiedoksi toimintamallin seurantaraportit.

Lapsivaikutusten arviointi vaatii eri sektoreiden yhteistyötä

Vaikka päävastuu lapsivaikutusten arvioinnista on konsernihallinnolla, koskettaa se kaikkia kunnan lasten ja nuorten parissa toimivia virkamiehiä. Keskeinen osa lapsivaikutusten arviointia on lasten kuuleminen, jonka toteutumisessa muun muassa koulujen henkilökunnalla ja kaupungin nuorisotyöntekijöillä on tärkeä rooli.

Turussa prosessiin halutaan ottaa mukaan myös lapsi- ja perhejärjestöjä, joiden kanssa kaupunki tekee muutenkin tiivistä yhteistyötä. Monilla järjestöillä on erityisosaamista, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi vaikeasti tavoitettavien erityisryhmien tai haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden äänen saamiseksi kuuluviin.

Kirjoittajat:

  • Pieta Salonen, järjestötyöntekijä, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
  • Anri Niskala, osallisuuden erityisasiantuntija, Turun kaupunki, konsernihallinto

Blogikirjoitus on osa lapsi- ja perhejärjestöjen yhteistä Anna ääni lapselle -kampanjaa. Tule mukaan varmistamaan, että tulevissa kuntavaaleissa 2021 valitaan päättäjiä, jotka huolehtivat lasten edusta!

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje