Hyppää sisältöön

Lasten eropalveluihin tulee panostaa

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Blogit
31.3.2022
Lasten eropalveluihin tulee panostaa

Eropalvelut kohdistuvat usein vanhempiin, jättäen toisinaan lapsen tuen ja avun ulkopuolelle. Yhtälailla keskeistä eroauttamisessa tulisi olla lapsen mahdollisuus ja oikeus erotilanteen aiheuttamien tunteiden ja ajatusten käsittelemiseen ja jakamiseen. Hyvinvointialueilla on nyt loistava mahdollisuus ottaa lasten eroryhmätoiminnasta saadut hyvät kokemukset ja käytännöt osaksi uusia palvelurakenteita.

Vanhempien ero on paitsi juridinen prosessi, myös perheen taloudelliseen tilanteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin vaikuttava tapahtuma. Ero haastaa käsitystä itsestä ja vie tunteiden vuoristoradalle. Parisuhteen voi päättää monella tapaa, mutta erityisesti silloin kun siihen liittyy lapsia, on tärkeää huolehtia siitä, että perheet saavat tarvitsemansa avun riittävän varhain ja matalalla kynnyksellä.

Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki on paitsi inhimillistä, myös taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kannattavaa. Riitaisat erot työllistävät usein valtavan määrän sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, oikeudenkäynnit tulevat kalliiksi ja ihmiset voivat huonosti. Hyvin toimivat eropalvelut ehkäisevät usein myös kalliimpien sote-palvelujen käyttöä.

”Lasten osallisuus ja huomioiminen eroprosessissa lisää heidän hyvinvointiaan.”

Vanhempien erotessa yhteiskunnan palvelut kohdistuvat usein vanhempiin, mutta on tärkeää muistaa, että myös lapset hyötyvät saadessaan tukea eron tuomien muutosten ja tunteiden käsittelyyn. Tuen saaminen on myös heidän oikeutensa. Lasten osallisuus ja huomioiminen eroprosessissa lisää heidän hyvinvointiaan.

Hyvät mallit käyttöön!

Lasten ja nuorten vertaisryhmistä on hyviä kokemuksia meillä Kasperissa ja myös muualla Suomessa. Eroryhmissä käyneet lapset kertovat ryhmän auttaneen heitä puhumaan erosta ja ymmärtämään tapahtunutta paremmin. Olon koettiin helpottaneen ryhmätoiminnan myötä. Vanhemmat ovat kertoneet lapsen olevan ryhmän jälkeen iloisempi, avoimempi ja puheen erosta ja tunteista lisääntyneen kotona.

Pidämme tärkeänä, että lasten eroryhmätoiminta on osa hyvinvointialueilla järjestettäviä palveluja. Lasten eroryhmätoimintaa järjestetään satunnaisesti eri alueilla Suomessa, eikä toiminta ole vielä kaikkialla vakiintunut rakenteisiin. Ryhmien järjestämisestä kuntien ja järjestöjen yhteistyönä on saatu positiivisia kokemuksia ja ne sopivat mainiosti esimerkiksi perhekeskuksissa toteutettaviksi. Lasten eroryhmätoiminnalla saavutetaan hyviä tuloksia palvelun vaatimiin resursseihin nähden.

”Monesti järjestöjen tekemässä työssä asiakaskokemukset, vertaisuus ja osallisuus ovat kiitettävällä tasolla.”

Hyvinvointialueilla on nyt mahdollisuus muuttaa palvelurakenteita monella tavalla ennaltaehkäisevämpään suuntaan. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse ja järjestötoimijat ovat mielellään mukana yhteisessä työssä. Hyvinvointialueilla on tärkeää tiedostaa, että monissa järjestöissä tehdään jo nyt konkreettista tehdyn työn vaikuttavuuden ja tulosten arviointia. Monesti järjestöjen tekemässä työssä asiakaskokemukset, vertaisuus ja osallisuus ovat kiitettävällä tasolla.

Eroauttamisessa keskeistä on erotilanteessa konkreettisen tiedon antaminen ja luotettava viranomaistoiminta. Yhtä tärkeää on kuitenkin huomioida eroon liittyvien tunteiden ja kokemusten käsitteleminen, jossa jakaminen, vertaistuki ja matalan kynnyksen tuen muodot ovat merkittävässä asemassa – auttamassa kaikkia perheenjäseniä erosta eteenpäin.

Kirjoittajat:

Sanna Välimäki, toiminnanjohtaja, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Salla Frisk, asiantuntija, Lasten ja nuorten eroauttaminen, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje