Hyppää sisältöön

Lastensuojelun kriisiä ei ratkaista lastensuojelussa – peruspalvelut on laitettava kuntoon

Lastensuojelu
Blogit
8.3.2023
Lastensuojelun kriisiä ei ratkaista lastensuojelussa – peruspalvelut on laitettava kuntoon

Lastensuojelun kokemusasiantuntijat tietävät, mistä puhuvat. He ovat omakohtaisesti kokeneet seuraukset, jotka johtuvat siitä, ettei haastavissa elämäntilanteissa saa apua riittävän ajoissa. Päätöksenteossa olisi vastuutonta olla kuulematta heitä, jotka tuntevat kokemuksensa kautta lastensuojelun sudenkuopat ja tietävät, millä keinoin ongelmat olisi voitu välttää.

Yhteiskunnassamme vallitsee yhteinen ymmärrys siitä, etteivät lastensuojelupalvelut tällä hetkellä toimi toivotulla tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt lastensuojelulain uudistamistyön ja julkistanut viime viikolla luottamukseen perustuvan tulevaisuuden vision suomalaiselle lastensuojelulle.

Lastensuojelun kokemusasiantuntijat haluavat kokemustiedon avulla osallistua paremman lastensuojelun kehittämistyöhön. He peräänkuuluttavat varhaisempaa tukea toimivista peruspalveluista, laadukkaampaa lastensuojelua heille, joita ei ole pystytty auttamaan ajoissa sekä asiakkaiden vahvempaa osallisuutta asiakasprosessissa ja lastensuojelua koskevassa päätöksenteossa.

Peruspalvelut avainasemassa

Lasten ja perheiden palveluissa tehtävä työ on ennen kaikkea ihmisten välistä kohtaamistyötä. Kohtaamisen tulee olla kiireetöntä, jotta molemminpuolinen luottamussuhde saa tilaa rakentua. Ilman riittäviä resursseja se on haastavaa ja mahdollisuudet asiakkaan aidolle kuulluksi tulemiselle kapenevat. Asiakkaan osallisuus on edellytys haasteiden juurisyiden löytymiselle. Syiden löytyminen säästää aikaa ja rahaa jatkotyöskentelystä.

Kohtaamisen mahdollistavaa kulttuuria ja rakenteita tulee vahvistaa lastensuojelun lisäksi myös peruspalveluissa. Kun jo palvelupolun alussa saavutetaan luottamus työntekijöihin ja palveluihin, päästään tehokkaammin tarjoamaan vaikuttavaa tukea. Toimivampien peruspalveluiden myötä perheiden hyvinvointi paranee ja lastensuojelun tarve pienenee. Panostaminen peruspalveluihin tuo ajallaan kustannussäästöjä, sillä lastensuojelun palvelut kuluttavat yhteiskunnan varoja merkittävästi enemmän kuin peruspalvelut.

Joillakin perheillä tulee väistämättä tarvetta vahvemmalle tuelle, ja lastensuojelua tarvitaan. Näissä tilanteissa oikeanlaisen tuen saaminen olisi turvattava tasavertaisesti kaikille sitä tarvitseville. Asiakkaat myös tunnistavat tarpeen lastensuojelupalveluiden systemaattiselle valvonnalle sekä niiden vaikuttavuuden ja laadun paremmalle arvioinnille.

Osallisuuden vahvistaminen tärkeää myös päätöksenteossa

Perheiden palveluissa ja lastensuojelun palveluissa tehdään ihmisten elämään merkittävällä tavalla vaikuttavia päätöksiä. Sekä asiakastyössä että päätöksenteossa onkin tärkeää kuulla heitä, joita päätökset koskevat.

Asiakkaiden kokemusääntä kuultaessa voidaan päätöksentekoa ja palveluiden suunnittelua toteuttaa asiakaslähtöisemmin ja vastata paremmin lasten ja perheiden todellisiin tarpeisiin. Sekä nuorten että vanhempien lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaa on kehitetty jo useita vuosia eri organisaatioiden toimesta. Toiminta on ammattimaista, eettistä ja kaikkia osapuolia arvostavaa. Yhteiskehittämiseen perustuvien prosessien avulla saadaan päätöksentekoon ja kehittämistyöhön moniäänisyyttä ja kansalaisten osallisuus vahvistuu.

KoLa -verkostosta osaava kehittäjäkumppani

Kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa (KoLa) -verkosto haluaa tarjota valituille kansanedustajille päätöksenteon tueksi sen valtavan määrän kokemustietoa, jonka se tavoittaa. KoLa-verkostolla on valmius ja halu olla mukana kehittämässä ratkaisuja ja luomassa uusia toimintamalleja lasten ja perheiden palveluiden haasteisiin.

Kannustamme eduskuntavaaliehdokkaita hyödyntämään KoLa -verkostoa ja olemaan rohkeasti yhteydessä kokemusäänen hyödyntämiseksi omassa vaalityössä ja mahdollisen kansanedustajatehtävän hoitamisessa!

KoLa-verkoston organisaatiot:

  • Lastensuojelun Keskusliitto
  • SOS-Lapsikylä/SOS-kehittäjänuoret
  • Pelastakaa Lapset ry
  • Ensi- ja turvakotien liitto
  • Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
  • Osallisuuden aika ry
  • Pesäpuu ry
  • Auta Lasta ry/Veturointi-toiminta
  • Perhekuntoutuskeskus Lauste/Asiakkaasta kumppaniksi
  • Näkyvät ry

Kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa (KoLa)-verkosto on lastensuojelun kokemusasiantuntijoista ja heidän taustaorganisaatioistaan koostuva yhteistyöverkosto, joka toimii lastensuojelun kokemustiedon ja kokemusasiantuntijoiden äänitorvena. Verkoston jäsenet työskentelevät niin lasten, nuorten kuin vanhempienkin lastensuojelun palveluissa kertyneen kokemustiedon äärellä hyödyntäen sitä palveluiden kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje