Hyppää sisältöön

Lastensuojelun työntekijöiden asiakkaiden enimmäismäärä kirjattava lakiin pikaisesti

Lastensuojelu
Politiikka & Yhteistyö
Blogit
12.1.2018
Lastensuojelun työntekijöiden asiakkaiden enimmäismäärä kirjattava lakiin pikaisesti

Lastensuojelun kasvaneista asiakasmääristä on keskusteltu julkisuudessa 2000-luvulla lukuisia kertoja. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti tällä viikolla uuden selvityksen toimista, joilla vähennetään lastensuojelutyön kuormittavuutta. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan lastensuojelutyötä halutaan kehittää tiimityöskentelyn suuntaan. Lastensuojelutyön työtapoihin ja yksittäiselle työntekijälle aiheutuvaan kuormitukseen on pyritty vaikuttamaan lukuisilla paikallisilla ja valtakunnallisilla kehittämishankkeilla. Kuitenkaan merkittävää kansallista muutosta ei ole toistaiseksi […]

Lastensuojelun kasvaneista asiakasmääristä on keskusteltu julkisuudessa 2000-luvulla lukuisia kertoja. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti tällä viikolla uuden selvityksen toimista, joilla vähennetään lastensuojelutyön kuormittavuutta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan lastensuojelutyötä halutaan kehittää tiimityöskentelyn suuntaan. Lastensuojelutyön työtapoihin ja yksittäiselle työntekijälle aiheutuvaan kuormitukseen on pyritty vaikuttamaan lukuisilla paikallisilla ja valtakunnallisilla kehittämishankkeilla. Kuitenkaan merkittävää kansallista muutosta ei ole toistaiseksi saatu aikaan, vaan keskustelu aiheen ympärillä on jatkunut vuodesta toiseen.

Lastensuojelun asiakasmäärien systemaattiseen nousuun puututtiin sosiaalihuoltolain uudistuksessa vuonna 2015. Sosiaalihuoltolain uudistuksen tavoitteena on, että entistä useammin lapsi ja perhe saisivat tarvitsemansa tuen ja avun sosiaalihuollon mukaisina palveluina. Pitkään jatkuneesta keskustelusta ja hallituksen kunnille lastensuojelutyöhön osoittamista lisämäärärahoista huolimatta työntekijöiden määrä suhteessa asiakasmäärään ei ole valtakunnallisesti merkittävästi parantunut.

Lastensuojelun Keskusliiton teettämän selvityksen perusteella jatkuvasta ylityön tekemisestä huolimatta lastensuojelun työntekijöiden aika ei riitä lasten kohtaamiseen, alueelliset erot palveluissa ovat suuret, eivätkä työntekijät saa työlleen riittävää tukea. Erityisen huolestuttavaa on, että käytännön työntekijöillä ei ole aikaa tavata lapsia. Peräti 84 prosenttia kyselyyn vastanneista lastensuojelun työntekijöistä oli sitä mieltä, että aikaa ei ole riittävästi laadukkaaseen asiakastyöhön.

Luottamuksellisen suhteen luominen vaatii aikaa

Lastensuojelu- ja sosiaalityössä asiakkaalle annettava aika on keskeistä, sillä luottamuksellisen suhteen luominen vaatii aikaa. Lapselle sosiaalityöntekijän suuri asiakasmäärä tarkoittaa, että häntä on vaikea tavoittaa. Kiireessä työntekijä ei pysty riittävästi perehtymään lapsen yksilölliseen tilanteeseen. Lisäksi liiallinen kuormitus on aiheuttanut sen, että lastensuojelun työntekijät vaihtuvat tiuhaan, mikä osaltaan estää vaikuttavien asiakassuhteiden muodostumisen.

Enimmäismäärässä voitaisiin huomioida kunnan yleiset lastensuojeluresurssit niin, että työntekijää kohti olisi 25 lasta, jos kunnassa ei ole kattavia varhaisen tuen palveluita. Lapsia voisi olla 30–35 työntekijää kohti silloin, kun kunnassa on laadukas varhaisen tuen järjestelmä. Mitoituksen saaminen kuntoon edellyttää sitä, että lapsen ja perheen kanssa työskentelevien asiantuntijoiden päällekkäinen työ on karsittu pois, jolloin lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun joustavasti, nopeasti ja tarpeita vastaavasti. Samalla lastensuojelun asiakkuuteen ohjautuvat ne lapset, jotka ovat erityisesti lastensuojelun palvelujen tarpeessa. Asiakasmitoitus ei saa vaikuttaa asiakkuuksien kestoon, vaan lapsen tulee olla lastensuojelun asiakkaana niin kauan kuin siihen arvioidaan olevan tarvetta.

Asiakasmitoitusta on muun muassa vastustettu sillä perusteella, että lastensuojelutyön luonne eri puolilla Suomea on erilaista, ja toisaalta tapausten vaativuuden kirjo on laaja. Tämä ei pidä paikkaansa, ja esimerkiksi vastentahtoisiin huostaanottoihin ja kiireellisiin sijoituksiin liittyvissä hallinto-oikeuden aineistoissa ei ole havaittavissa eroa tapausten vaativuudessa paikkakunnan koon ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Lastensuojelun toimintaedellytysten turvaamiseksi ja työskentelyn vaikuttavuuden lisäämiseksi pitää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakkaiden enimmäismäärä kirjata lakiin.

Lastensuojelulaissa määritellään jo tarkasti, kuinka paljon henkilökuntaa tulee työskennellä lastensuojelulaitoksissa yhtä lasta kohden. Vastaava mitoitus tulee säätää pikaisesti myös lastensuojelun kotiin annettavaan avohuollon työskentelyyn. Työskentelyä on syytä kehittää vahvasti tiimityön suuntaan. Kuitenkin niin kauan kuin laissa määritellään, että lapsen asioista vastaa yksi sosiaalityöntekijä, on hänen työkuormastaan ja sitä kautta lasten oikeusturvasta pidettävä hyvää huolta.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje