Hyppää sisältöön

Miten tukea mielen hyvinvointia lastensuojelussa? 

Lastensuojelu
Osallisuus
Blogit
30.09.2020
Miten tukea mielen hyvinvointia lastensuojelussa? 

Nuoret ovat nostaneet useissa eri yhteyksissä esille mielenterveyden tärkeyden ja riittävän avun saannin sen tukemiseksi. Lastensuojelusta kokemusta omaavat nuoret halusivat nostaa kyseisen teeman myös Nuorten päivän* keskiöön. Mitä nuoret haluavat sanoa ja erityisesti, miten me ammattilaiset kuulemme nuorten esiin nostaman huolen?  

Nuorten päivässä ja siellä tehdyllä videolla nousi esille useita tärkeitä teemoja, joita avaamme lisää tässä blogissa.  

1) Nuoret toivovat huomioita mielenterveyteen sekä lastensuojelussa riittävästi tukea oman historian läpikäymiseen turvallisessa ilmapiirissä. Keskustelussa nousi esille nuorten vaikeus saada omia asiakastietojaan lastensuojelun rekisteristä ja lopulta lukiessaan päätöksiä ja muistiinpanoja, he eivät tunnista itseään hyvin negatiivissävytteisten tekstien takaa. Ammattilaisten tekemät kirjaukset ovat tärkeitä siinä hetkessä, mutta myös nuorten kannalta myöhemmin tulevaisuudessa.  

2) Lastensuojelussa on tärkeä suojella lapsia. Päivän aikana useampi nuori jakoi kokemuksensa siitä, että ammattilaiset olivat uskoneet ensisijaisesti vanhempia ja tämän seurauksena lapsi oli kärsinyt puhumisestaan ammattilaiselle. Lapsen kannalta seuraukset olivat voineet olla rankkoja. Nuoret kysyivätkin: miksi lait suojelevat enemmän vanhempia kuin lapsia?  

Huolimatta siitä, että lapsi sijoitetaan kiireellisesti, tulisi myös perheen tuen tarve huomioida. Jotta lapsella on mahdollisuus palata takaisin biologisten vanhempien luokse, on myös heitä tuettava ja autettava. Koko perhettä tukemalla lisätään myös lapsen hyvinvointia.  

3) Jokainen nuori ponnistaa itsenäiseen elämään erilaisista lähtökohdista. Nuoret toivovat taloudellisen tuen lisäksi apua opiskeluun ja työllistymiseen sekä eri tukimuotojen selvittelyyn itsenäistyessään lastensuojelulaitoksesta.  

4) Asiakasääni mukaan ammattilaisten koulutukseen. Nuoret kuvailevat useita positiivisia hetkiä, jolloin he ovat käyneet puhumassa ammattilaisille tai muilla keinoin vaikuttaneet lastensuojelun negatiivissävytteisen leiman haalistamiseen. Nuoret myös uskovat, että tämä on keino parantaa lastensuojelussa työskentelevien ammattilaisten valmiutta työskennellä nuorten kanssa sekä samalla varmistaa nuorten oman äänen kuuluminen.  

5) Hurjaa, ettei meillä ole rekisteriä kaikista sijaishuoltopaikoista. Nuorten päivään osallistuneista suurimmalla osalla on kokemus lastensuojelun sijaishuollosta ja heitä mietitytti sen valvonnan puutteet. Nuorten mielestä valvonnan tulisi olla systemaattista ja säännöllistä, että voidaan varmistaa, että nuorella on hyvä ollaKansallinen rekisteri eri paikoista pitäisi olla minimivaatimus tässä. 

6) Vertaistuki on tärkeintä! Nuorten päivässä moni nuori on kokenut saavansa vahvaa vertaistukea. Oman kokemuksen kanssa ei ole yksin ja asioihin on mahdollista vaikuttaa yhdessä. Tällä tavalla myös kehittämisehdotuksia on helpompi antaa. 

Nuorten päivän viesti tuotiin esille Valtakunnallisten lastensuojelupäivien webinaarissa 29.9. Lopussa Maya Osallisuuden ajasta sanoitti hienosti nuorten inhimillisen ja hyvin kohtuullisen toiveen: ”enemmän aitoa rakkautta, syliä ja välittämistä”. Millä tavalla sinä aiot huomioida nuorten viestit jatkossa?  

  1. Katso myös aiempi blogi Nuorten päivän tunnelmista: Kaikilla on oikeus mielen hyvinvointiin (9.9.2020)

Kirjoittajat

  • Annukka Paasivirta, erityisasiantuntija, annukka.paasivirta(a)lskl.fi, p. 040 647 2515
  • Mari Väistö, osallisuusasiantuntija, mari.vaisto(a)lskl.fi, p. 050 410 7896

*Nuorten päivä vertaistuellinen päivä lastensuojelusta kokemusta omaaville nuorille. Päivän aikana nuoret voivat halutessaan osallistua vaikuttamistyöhön. Päivä on järjestetty vuodesta 2011 lähtien. Tänä vuonna Lastensuojelun Keskusliitto järjesti päivän yhteistyössä Pesäpuun, Osallisuuden Ajan, Lahden ensi- ja turvakodin ja Lahden kaupungin kanssa.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje