Hyppää sisältöön

Rasisminvastainen viikko 2022 – Tunnista, tiedosta, toimi!

Lapsen oikeudet
Lapsen arki
Blogit
21.3.2022
Rasisminvastainen viikko 2022 – Tunnista, tiedosta, toimi!

Lasten ja nuorten kokema rasismi on otettava vakavasti. Jokaisella lapsella on oikeus olla oma itsensä ja kasvaa turvassa. Syrjintään puuttumisen lisäksi tarvitaan aktiivista toimintaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tällä viikolla vietetään rasisminvastaista viikkoa (punainenristi.fi), jonka pääviestinä on “tunnista, tiedosta, toimi”. Teema haastaa meistä jokaista reflektoimaan ajatteluamme, kykyämme tunnistaa ja tiedostaa ennakkoluulojamme ja syrjiviä ajatuksenjuoksuja. Teema haastaa myös toimimaan aktiivisesti rasismin vähentämiseksi. Viikon tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnassa vallitsevaan rakenteelliseen rasismiin, tuoda nuorten kokemuksia näkyviin sekä tehdä rasismin vastaisia toimintaohjeita tutuksi.

”Rasismi voi näyttäytyä esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien välisenä tahallisena ja tietoisena tekona, tai tahattomana ennakkoluuloihin ja pelkoihin perustuvana rodullistavana käytöksenä.”[i]

Rasismi voi näyttäytyä esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien välisenä tahallisena ja tietoisena tekona, tai tahattomana ennakkoluuloihin ja pelkoihin perustuvana rodullistavana käytöksenä.

Rasismi voi näyttäytyä myös rakenteissa, kuten työelämässä, koulutuksessa ja palveluissa olevina syrjivinä toimintatapoina ja prosesseina, joissa organisaatiot, yritykset, laitokset ja virastot syrjivät joko välittömästi tai välillisesti tiettyjä ihmisryhmiä.[i]

Tunnista!

”Usein vähäteltiin kiusaamisen vakavuutta ja joskus myös minun taitojani. Häirintä vaihteli paljon haukkumisen ja fyysisen väkivallan välillä.”[ii]

Rasismikokemukset ovat osa monen lapsen ja nuoren arkea. Vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä jopa kolmannes ulkomaalaistaustaisista nuorista kertoo tuleensa kiusatuksi koulussa tai vapaa-ajalla ihonvärin, kielen tai ulkomaalaisen taustansa vuoksi. Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret kokevat muita useammin myös seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Lapsilla on kokemusta esimerkiksi nimittelystä, poissulkemisesta, syrjinnän, väkivallan ja häirinnän eri muodoista.

”Huutelu koulumatkoilla alkoi jo ala-asteella”[ii]

Tiedosta!

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen (2020) mukaan maahanmuuttotaustaisilla lapsilla rasismin ja syrjinnän kokemukset alkavat jo varhaiskasvatusikäisestä. Rasismia ja rodullistamista on myös rakenteissa – esimerkiksi äidinkielenään suomea puhuvia lapsia on koulussa saatettu ohjata suomi toisena kielenä -ryhmään ja oppilaanohjauksessa etenkin naispuolisia oppilaita hoiva-alalle huolimatta heidän kiinnostuksenkohteistaan. Opetushallituksessa onkin tunnistettu antirasistisen työotteen tarve (oph.fi). Tällainen työote pyrkii aktiivisesti tunnistamaan ja purkamaan eriarvoisuutta ja lisäämään osallisuutta.

Rasismiin ja syrjintään puuttumisen lisäksi on myös toimittava aktiivisesti yhdenvertaisuuden puolesta. Suomalainen yhteiskunta on moninainen ja on tärkeää, että tämä moninaisuus näkyy esimerkiksi mediassa, päätöksenteossa, kirjoissa ja elokuvissa. Etenkin lapsille ja nuorille on identiteetin rakentumisen kannalta merkityksellistä löytää samastuttavia roolimalleja ja nähdä itsensä kaltaisia ihmisiä myönteisessä valossa yhteiskunnan eri alueilla. Tällaisella samastumisella on suuri merkitys sekä minäkuvalle että omien mahdollisuuksien näkemiselle.

Toimi!

Valtakunnallisen rasisminvastaisen viikon vietto on levinnyt laajalle ja aiheesta. Myös Lastensuojelun Keskusliiton useat jäsenjärjestöt ovat kampanjassa mukana. Yhtenä nostona mainittakoon Yhteiset Lapsemme ry:n Ole rohkea ja reilu -toiminta (yhteisetlapsemma.fi), josta saa käytännön vinkkejä rasismin vastaiseen toimintaan ja rasismiin puuttumiseen. Tunnistamiseen ja toimintaan hyvän ohjenuoran antaa Pelastakaa Lapset ry:n Lapset ja rasismin kohtaaminen -materiaali (pelastakaalapset.fi).

Lasten ja nuorten rasismikokemukset tulee ottaa vakavasti ja toimia syrjintää vastaan niin arjessa kuin rakenteiden tasolla. Lasten ja nuorten elämässä jo peruskehitystehtävissä on riittävästi haastetta. Olisi vähintäänkin kohtuullista, että kenenkään ei tarvitsisi kokea uhkaa, pelkoa tai huolta liittyen hyväksytyksi tulemiseen, oikeuteen olla oma itsensä ja vapauteen toteuttaa itseään riippumatta ihonväristä tai kulttuurisesta taustasta.

Lastensuojelun Keskusliiton tavoitteena on, että jokaisen lapsen oikeus olla oma itsensä toteutuu ja että jokainen lapsi voi elää turvassa. Vaikuttamme moninaisen Suomen ja maailman puolesta, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi kasvurauha ja turvallista kehittyä omaan potentiaaliinsa.

Koska lapset ovat tärkeintä, mitä meillä on. Ihan jokainen lapsi.

Lue lisää:

Lähteet:

[i] Rasismi | Yhdenvertaisuusvaltuutettu (syrjinta.fi)
[ii]Selvitys afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä (pdf, syrjinta.fi)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje