Hyppää sisältöön

”Säästöjä ja leikkauksia voi tehdä jostain turhanpäiväisemmästä kuin tulevaisuuden toivoilta.”

Politiikka & Yhteistyö
Osallisuus
Blogit
21.2.2023
”Säästöjä ja leikkauksia voi tehdä jostain turhanpäiväisemmästä kuin tulevaisuuden toivoilta.”

Nuorilla on tahtoa muuttaa maailmaa ja he tarvitsevat siihen myös päättäjien ratkaisuja. Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen ”Mikä luo sulle toivoa?” -Digiraadissa korostuivat mielenterveys, maailmantilanne ja osallisuus.

Nuorten ääni kuuluu julkisessa keskustelussa hyvin vähän. Punaisen Ristin Nuorten turvatalot (punainenristi.fi) ovat järjestäneet 2,5 vuoden ajan keskusteluja nuorten toivomista ja heitä koskettavista aiheista Digiraati-palvelussa (digiraati.fi). Keskusteluissa äänensä saavat kuuluviin erityisesti ne nuoret, joilla ei ole aiempaa kokemusta vaikuttamisesta tai joita esimerkiksi keskusteluun osallistuminen omalla naamalla tai nimellä jännittää.

Keskustelujen kautta on tullut selväksi, mihin nuoret haluavat muutosta. Keskustelut ovat koskeneet niin suuria aihealueita, kuten ilmastokriisin ratkaisua, mutta myös nuorten arkipäivässä näkyviä asioita, kuten nuorille tarjottavia palveluita. Näihin kysymyksiin tarvitaan kuitenkin myös aikuisten ja erityisesti päättäjien apua, sillä nuorten vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa ovat vielä rajalliset. Nämä asiat korostuivat myös Anna ääni lapselle -kampanjan kanssa tammikuussa järjestetyssä ”Mikä luo sulle toivoa?” -raadissa.

Nuoret haluavat palvelujen turvaamista

Panostukset nuorille tarkoitettuihin palveluihin ovat aihe, joka on puhututtanut nuoria useissa Digiraati-keskusteluissa. Erityisen tärkeänä nuoret näkevät satsauksen mielenterveyspalveluihin ja matalan kynnyksen palveluihin. Näin asiaa kommentoi eräs ”Mikä luo sulle toivoa?” -raatiin osallistunut:

”Jokaisella pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus päästä puhumaan murheistaan ilman kuukausien jonoa ja oireilun vähättelyä. Jotta tämä voisi todella tapahtua, on henkilöstöä palkattava enemmän. Myöskin muita matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, kuten kriisipuhelimia ja chatteja tulisi rahoittaa enemmän.”

Mielenterveyspalveluiden lisäksi nuoret ovat aiemmissa Digiraati-keskusteluissa nostaneet esille monenlaisia konkreettisia toiveita palvelujen parantamisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi itsenäistymistä tukevat palvelut tai nuoria kohtaavien aikuisten sateenkaariosaamisen vahvistamisen.

Nämä kaikki ovat asioita, joita päättäjät voivat omalla toiminnalla turvata. Nuorten mielestä palveluihin tulisikin laittaa lisäresursseja, eikä ainakaan leikata nuorille suunnatuista palveluista. Eräs tammikuun raatiin osallistunut nuori kiteyttää asian hyvin:

”Säästöjä ja leikkauksia voi tehdä jostain turhanpäiväisemmästä kuin tulevaisuuden toivoilta.”

Nuoret haluavat osallistua ja vaikuttaa

Vaikka viime vuosien uutiset ovat olleet synkkiä, eivät nuoret ole kadottaneet toivoaan tulevaisuuden suhteen. Nuoret haluavat vaikuttaa ja osallistua paremman maailman tekemiseen. Näin asiaa kommentoi eräs tammikuun raatiin osallistunut nuori:

”Ilmastonmuutos ja sodat toki ahdistaa, mutten tahdo kulkea ’ei sitä tulevaisuutta kuitenkaan ole, miksi edes suunnitella’ – ajatusmaailmalla, sillä uskon toivoa olevan vielä.”

Nuoret näkivät tärkeinä sen, että kaikilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Tällä hetkellä näin ei vielä ole, vaikka nuorille onkin tarjolla erilaisia vaikuttamistapoja ja -kanavia. Aiemmissa Digiraati-keskusteluissa on käsitelty sitä, että kaikilla ei esimerkiksi ole kiinnostusta osallistua mielenosoituksiin, rohkeutta vaikuttaa omilla kasvoilla tai nimellä sosiaalisessa mediassa tai vaikkapa edes omaa puhelinta, jolla osallistua vaikuttamistyöhön.

Nuoret löysivät ”Mikä luo sulle toivoa?” -keskustelussa useita syitä toiveikkuuteen. Uskoa ja toivoa tuovat niin perhe ja muut tukiverkostot, kuin turvallinen elämäntilanne, vertaiskokemukset, hyvät uutiset ja jo aiemmin mainittu mahdollisuus vaikuttaa. Eräs raadin keskustelija totesi näin:

”Sellainen usko tulevaisuuteen, jossa yksin tai yhdessä muiden kanssa visioidaan vaikkapa millaisessa maailmassa haluttais elää, ja miten siihen voitaisiin päästä, on sellasta uskoa joka on ihan super tärkeetä.”

Kirjoittaja:

Sara Nurmilaukas, viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija
Suomen Punainen Risti
Nuorten turvatalo ja Digiraati

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje