Hyppää sisältöön
Ehkäisevän lastensuojelun kirjava todellisuus
Maksuttomat julkaisut

Ehkäisevän lastensuojelun kirjava todellisuus

Auli Paavola, Pirjo Honkavaara, Kaisu Muuronen, Päivi Mäkinen, Mervi Tolonen, Marjo Varsa. Ehkäisevän lastensuojelun kirjava todellisuus. Lastensuojelulain vaikutukset eri ammattiryhmien toimintaan: Mikä toimii, mikä takkuaa, mitä pitäisi kehittää? 2010. Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. ISBN: 978-951-9424-70-5 (PDF)
Kuvaus

Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia tekivät kesäkuussa 2010 kyselyn, jolla selvitettiin, miten lastensuojelulaki on vaikuttanut eri ammattiryhmien ehkäisevän lastensuojelun toimintatapoihin ja mahdollisuuksiin. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on kunnan peruspalveluissa, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Erityistä tukea voidaan järjestää kunkin hallintokunnan sisällä tai hallintokuntien välisenä yhteistyönä.

Kysely kohdistettiin mm. äitiys- ja lastenneuvoloiden ja päivähoidon työntekijöille, sosiaalityöntekijöille, koulujen rehtoreille ja kuraattoreille sekä nuorisotyöntekijöille. Kyselyllä haluttiin koota tietoa erityisesti siitä, minkälaisia kokemuksia eri ammattiryhmillä on ehkäisevästä lastensuojelusta lastensuojelulain voimaantulon jälkeen: mikä toimii, mikä takkuaa ja mitä on tarpeen kehittää. Kysely ei kuitenkaan anna suoranaisesti ammattiryhmäkohtaisia tietoja, vaan niitä on tulkittu toimipaikkakohtaisesti.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje