Siirry sisältöön

Ei omainen eikä viranomainen

Outi Lepola. Ei omainen eikä viranomainen – Selvitys ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten edustajajärjestelmästä. 2012. Lastensuojelun Keskusliitto. ISBN 978-951-9424-89-5 (PDF)

Lataa

Suomeen on saapunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana noin 4000 lasta ilman huoltajaansa. Heistä on edelleen maassa alaikäisinä muutamia satoja. Käräjäoikeus määrää kaikille Suomeen ilman huoltajaansa tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille edustajan, jonka tehtävänä on varmistaa, että lapsen etu toteutuu ja hänen ääntään kuullaan häntä koskevissa viranomaispäätöksissä. Edustaja auttaa myös lasta virallisten asioiden hoitamisessa kuten oleskeluluvan hankkimisessa ja käyttää huoltajan puhevaltaa.

Ei omainen eikä viranomainen selvityksessä tarkastellaan edustajajärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita. Selvitystä varten on haastateltu edustajia, edustettavia lapsia, sosiaalityöntekijöitä, poliiseja, ministeriöiden virkamiehiä sekä järjestöjen asiantuntijoita. Haastateltavia oli 95.

Saatat myös pitää...