Hyppää sisältöön
Kohtaamisia? – lastensuojelun arki työntekijöiden näkökulmasta
Maksuttomat julkaisut

Kohtaamisia? – lastensuojelun arki työntekijöiden näkökulmasta

Leena Wilén. Kohtaamisia? – lastensuojelun arki työntekijöiden näkökulmasta. Mitä kuuluu lastensuojelu? -julkaisusarjan 2. osa. Lastensuojelun Keskusliitto, ISBN: 978-952-7002-32-2 (pdf),  ISSN: 2489-4885, Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu, 4/2018.
Kuvaus

Lastensuojelun huolena ovat jo pitkään olleet kasvava asiakasmäärä ja sosiaalityöntekijöiden kuormittuneisuus suuren työtaakan vuoksi. Sosiaalihuoltolain uudistuksella pyrittiin siirtämään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja näin vähentämään korjaavien palvelujen kuten lastensuojelun tarvetta. Viimeaikaiset tilastot kuitenkin osoittavat, että muutos kohti ehkäiseviä palveluja on tapahtunut kovin verkkaisesti, sillä esimerkiksi lastensuojeluilmoitusten ja kiireellisten sijoitusten määrät kasvoivat vuonna 2017. Lakiuudistus sinällään ei siis ole ollut tehokas keino painopisteen siirtämiseksi varhaisemman tuen suuntaan. Lastensuojeluilmoitusten kasvanut määrä kertoo myös osaltaan siitä, että ilmoituksen tekijät usein mieltävät lastensuojelun väyläksi avun hakemiseen.

Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia toteuttivat viitisen vuotta sitten sosiaalityöntekijöille kyselyn, jossa selvitettiin erityisesti lastensuojelun asiakastyössä toimivien sosiaalityöntekijöiden näkökulmaa. Tällöin haluttiin tarkastella käytännön työntekijöiden näkemyksiä palvelujärjestelmän ongelmakohdista, perheiden tilanteista ja lasten tarpeista.

Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia päättivät toteuttaa vastaavanlaisen kyselyn myös vuonna 2018 kartoittaakseen, miten lastensuojelun tilanne on mahdollisesti muuttunut edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna. Kyselyn tavoitteena oli tuottaa vertailutietoa muun muassa kunnan palvelutuotantoresursseista sekä työntekijöiden arvioita työn kuormittavuudesta, sen taustalla olevista tekijöistä ja mahdollisuuksista tehdä asiakaskohtaista työtä. Lisäksi haluttiin selvittää, miten lastensuojelun ja sosiaalihuollon ammattilaiset arvioivat toteutunutta lainsäädäntömuutosta: vaikuttaako sosiaalihuollon ja lastensuojelun sosiaalityön rajapinta selkeältä ja miten hyvin sosiaalihuoltolain toimeenpanossa on onnistuttu.

Tutustu myös lyhyeen tiivistelmään: Kohtaamisia - lastensuojelun arki työntekijän näkökulmasta tiivistelmä

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje