Hyppää sisältöön
Kovemmin käsin – suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2021
Maksuttomat julkaisut

Kovemmin käsin – suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2021

Annukka Paasivirta (toim.): Kovemmin käsin – suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2021. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 7/2021. ISBN: 978-952-7002-50-6 (pdf), ISSN: 2489-4885.
Kuvaus

Kovemmin käsin – suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2021 -selvitys on jatkumoa pitkäjänteiselle seurannalle suomalaisten kasvatusasenteista ja kuritusväkivallan käytöstä. Kuritusväkivalta on ollut Suomessa lailla kiellettyä jo vuodesta 1984, mutta sitä käytetään silti yhä kasvatuskeinona. Keskusliitto on seurannut kuritusväkivaltaan liittyviä asenteita Suomessa koko 2000-luvun ajan.

Selvityksen mukaan suomalaisten tietoisuus kuritusväkivallan lainvastaisuudesta on viime vuosina hieman heikentynyt ja asenteet vaikuttavat koventuneen. Erityisesti muutos näkyi kysymyksissä henkisen ja fyysisen väkivallan haitallisuudesta lapsen kasvulle ja kehitykselle. Näissä suhtautuminen oli kautta linjan sallivampaa. Miehet suhtautuvat naisia hyväksyvämmin kuritusväkivaltaan, ja osittain miesten asenteet olivat muuttuneet edellisiä kyselyjä sallivammiksi. Asenteisiin ja omaan käyttäytymiseen vaikuttaa eniten oma kuritustausta.

Tulokset vahvistavat tarvetta tietoisuuden lisäämiselle kuritusväkivallasta, sen eri muodoista ja merkityksestä. Lisäksi tarvitaan nykyistä enemmän keskustelua lapsen hyvinvointia vahvistavista kasvatuskeinoista, kuten kannustavasta kasvatuksesta.

Kovemmin käsin -selvitys perustuu kyselyyn, joka toteutettiin Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa. Kyselyyn vastasi 1011 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista 18.2.–2.3.2021 välisenä aikana. Kyselyn avulla seurataan, millaisia muutoksia suomalaisten asenteissa ja mielipiteissä tapahtuu liittyen lasten kuritusväkivaltaan ja henkiseen kaltoinkohteluun. Lue lisää aiheesta lataamalla Kovemmin käsin -selvitys. Muista myös Kovemmin käsin -selvityksen visuaalinen tiivistelmä.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje