Hyppää sisältöön
Lapsi verkossa – Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä
Maksuttomat julkaisut

Lapsi verkossa – Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä

Lapsi verkossa – Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä. Lastensuojelun Keskusliitto. ISBN 978-952-7002-35-3 (pdf) ISSN: 2489-4885. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 1/2019. 
Kuvaus

Lapsi verkossa – Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä tarjoaa tietoa ja käytännön suosituksia lasten oikeuksista ja tietosuojasta niin vanhemmille, yrityksille kuin kouluillekin.

EU:n tietosuoja-asetus, jota alettiin soveltaa toukokuussa 2018, sekä vuoden 2019 alusta voimaan tullut kansallinen tietosuojalaki vaikuttavat merkittävästi lasten ja vanhempien oikeuksiin ja velvollisuuksiin internetin käyttäjinä. Silti uudistuksen yhteydessä ei ole juurikaan pohdittu lapsen oikeuksia.

Lapsella on samat lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiset oikeudet digitaalisissa ympäristöissä kuin muuallakin. Hänellä on oikeus sekä osallisuuteen ja osallistumiseen että erityiseen suojeluun. Verkkomaailmassa näiden välillä tasapainottelu vaatii usein tapauskohtaista harkintaa. Vanhempien on hyvä muistaa, että lapsella on oikeus osallistua digitaaliseen kulttuuriin ja ylläpitää suhteitaan toisiin lapsiin. Yritysten puolestaan on huomioitava sekä lapsen korostettu oikeus yksityisyyden suojaan että selkeys ja ymmärrettävyys palveluiden käyttöehtojen laadinnassa.

Lapsi verkossa – Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä -julkaisun ovat laatineet yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ry ja Suomen UNICEF.

Julkaisu on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella.

Lapsi verkossa - hankkeen yhteydessä järjestettiin nuorten työpaja. Työpajan tarkoituksena oli sekä kertoa nuorille lisää tietoasuojakysymyksistä että työstää nuorten kanssa yhdessä tietosuojaan liittyviä aiheita ja ideoita, joita eri julkiset ja yksityiset palvelujentarjoajat voivat hyödyntää omassa työssään. Tavoitteena on, että nuoret pääsevät tuomaan esille näkemyksiään liittyen lasten ja nuorten kannalta parempiin, turvallisempiin ja selkeämpiin digitaalisiin palveluihin, sovelluksiin ja parempaan nettikulttuuriin.

Työpajakoosteeseen voit tutustua alta löytyvästä osoitteesta:

Nuorten työpajakooste

Nuorten työpajakooste - tulostettava versio (pdf)

 

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje