Hyppää sisältöön
Lastensuojelun uudistukset – liian pieniä tekoja?
Maksuttomat julkaisut

Lastensuojelun uudistukset – liian pieniä tekoja?

Lastensuojelun uudistukset – liian pieniä tekoja? Mitä kuuluu lastensuojelu? -julkaisusarjan osa 1. Lastensuojelun Keskusliitto, ISBN: 978-952-7002-31-5 (pdf), ISSN: 2489-4885, Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisut, 3 /2018.
Kuvaus

Lastensuojelun Keskusliitto toteuttaa vuosina 2018–2019 julkaisukokonaisuuden, jossa tarkastellaan eri näkökulmista sitä, miten lastensuojelu tällä hetkellä toimii. Lastensuojelua lähestytään monipuolisesti sekä asiakkaiden, työntekijöiden että laajemmin palvelujärjestelmän näkökulmasta. Keskeistä on saada lasten ja perheiden ääni kuuluviin. Julkaisukokonaisuuden avulla keskusliitto haluaa lisätä erityisesti lasten ja perheiden parissa työtään tekevien ammattilaisten ja päättäjien ymmärrystä lastensuojelun nykytilasta, mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista. Näin vaikutetaan myös lastensuojelun julkisuuskuvaan.

Tämä on julkaisukokonaisuuden ensimmäinen osa, jossa tarkoituksena on pohtia, miten viimeaikaiset selvitykset ja lainsäädännölliset muutokset ovat uudistaneet lastensuojelua. Ja kysyä; mitä kuuluu, lastensuojelu? Lastensuojelun tilaa on selvitetty tällä vuosikymmenellä lukuisissa arvioinneissa ja selvityksissä. Valtiontalouden tarkastusviraston toteuttama lastensuojelua koskeva tuloksellisuustarkastusselvitys valmistui vuonna 2012. Sen jälkeen suomalaista lastensuojelua ravisutti 8-vuotiaan tytön kohtalo, jossa pieni, lastensuojelun asiakkaana ollut tyttö kuoli oman isänsä ja tämän avovaimon raa’an pahoinpitelyn seurauksena. Tapaus herätti tarkastelemaan asiaa nimenomaan lastensuojelun näkökulmasta: mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Syntyi joukko arviointeja ja selvityksiä toimenpide-ehdotuksineen ja suosituksineen. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä arvioi kesällä 2013 julkaistussa Toimiva lastensuojelu -loppuraportissaan toimenpiteitä, joilla lastensuojelusta sekä ylipäätään lasten ja perheiden saamista palveluista olisi mahdollista tehdä sellaisia, että ne vastaisivat lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Raporttia koskeva toteuttamissuunnitelma vuosille 2014–2019 valmistui vuotta myöhemmin. Nyt on aika tarkastella, miten tehtyihin suosituksiin ja kehittämisehdotuksiin on tartuttu. Ovatko suositukset ottaneet tuulta purjeisiin? Ovatko toimintakäytännöt muuttuneet?

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje