Hyppää sisältöön
Miten lastensuojelun vyyhti puretaan?
Maksuttomat julkaisut

Miten lastensuojelun vyyhti puretaan?

Leena Wilén. Miten lastensuojelun vyyhti puretaan? Mitä kuuluu lastensuojelu? -julkaisusarjan 3. osa. Lastensuojelun Keskusliitto, ISBN: 978-952-7002-33-9 (pdf), ISSN: 2489-4885, Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu, 5/2018.
Kuvaus

Mitä kuuluu lastensuojelu -julkaisusarjan kolmannessa osassa tarkastellaan lastensuojelun tilannetta käytännön sosiaalityöntekijöiden ja heidän esimiestensä tuottaman haastatteluaineiston perusteella. Julkaisu tarjoaa lukijalle vielä yhden näkökulman lastensuojelun uudistamistyöhön ja tämänhetkiseen tilanteeseen. Samalla julkaisu toimii yhteenvetona ja kokoavana osana Mitä kuuluu lastensuojelu -julkaisusarjan ensimmäiseen kokonaisuuteen, jossa on arvioitu lastensuojelu-uudistusten näkymistä käytännön työssä sekä lastensuojelun ammattilaisten arvioita työnsä kehittämistarpeista.

Käsillä olevaan julkaisuun haastateltiin kahtatoista lastensuojelun sosiaalityöntekijää kahdessa eteläsuomalaisessa kaupungissa. Haastateltujen joukossa oli myös muutama esimies. Haastattelut tehtiin keväällä 2018, ja niihin osallistui sekä avohuollon että sijaishuollon työntekijöitä. Heillä kaikilla oli työkokemusta useammasta työtehtävästä lastensuojelun alalla. Haastattelut tehtiin kahtena eri focusryhmä-haastatteluna. Tavoitteena oli kerätä käytännön työntekijöiden ajatuksia lastensuojelun nykytilanteesta ja peilata heidän kanssaan julkaisusarjan kahden ensimmäisen osion tuloksia. Haastattelujen teemat valikoituivat julkaisusarjan aiempien osioiden aiheiden pohjalta, mutta haastattelukysymysten vaikuttimena oli myös yleisempi keskustelu lastensuojelun ja lapsiperhepalvelujen kehittämistarpeesta.

Julkaisun näkökulmat nousevat vahvasti käytännön sosiaalityöstä lastensuojelussa, mutta aineiston analysoinnin apuvälineenä hyödynnettiin myös organisaatiotutkimuksen ajatuksia monimutkaisten ilmiöiden käsittelystä ja organisaatioiden toimintalogiikasta tilanteissa, joihin liittyy runsaasti epäselviä kysymyksiä ja epävarmuutta. Tällaiset ilkeät eli viheliäiset ongelmat (wicked problems) ovat tyypillisiä lastensuojelun sekä monitoimijuutta vaativien tilanteiden käsittelyssä.

Julkaisun taustalla vaikuttavat myös Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tavoitteet. LAPEn keskeisenä tavoitteena on kehittää palvelujärjestelmäämme niin, että lasten ja perheiden palvelut muodostavat eheän kokonaisuuden ja tarvittavat tukitoimet ja palvelut integroidaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Integraation avulla haetaan palvelukokonaisuuksia, jossa eri ammattilaisten yhteistyö ja osaamisen joustava yhdistäminen on sujuvaa myös hallinnollisesti ja rakenteiden näkökulmasta.

Tutustu myös visuaaliseen tiivistelmään julkaisusta: Miten lastensuojelun vyyhti puretaan? -tiivistelmä

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje