Hyppää sisältöön
Turvallisuus on… Lasten ja nuorten ajatuksia turvallisuudesta
Maksuttomat julkaisut

Turvallisuus on… Lasten ja nuorten ajatuksia turvallisuudesta

Ira Custódio, Juuli Hurskainen, Laura Sareskoski ja Maria Talvitie (toim.): Turvallisuus on... Lasten ja nuorten ajatuksia turvallisuudesta. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 3/2022. ISBN 978-952-7002-53-7 (pdf), ISSN 2489-4885.
Kuvaus

Maailman ollessa jatkuvassa myllerryksessä erityisesti lasten ja nuorten turvallisuuden tunne on ollut koetuksella. Sotien,
kulkutautien ja energiatilanteen värittäessä aikuisten puhetta meidän on erityisen tärkeää pysähtyä, kuulla ja kuunnella
lasten ja nuorten omia ajatuksia. Vain kuuntelemalla voimme ymmärtää ja oppia, miten lasten turvallisuuden kokemusta
voidaan vahvistaa.

Lapsen oikeuksien kansallinen viestintäverkosto kutsui huhtikuussa 2022 lapsia ja nuoria osallistumaan Turvallisuus on… -kirjoituskilpailuun, jossa haluttiin kuulla, mitä turvallisuus lapsille ja nuorille on. Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 118 kirjoitusta. Osallistujien ikä vaihteli 7-vuotiaasta esikoululaisesta 17-vuotiaaseen. Erityisen paljon kirjoituksia saapui yläkouluikäisiltä. Kilpailussa palkittiin kolme parasta kirjoitusta ja jaettiin lisäksi kunniamainintoja ansioituneille kirjoituksille. Palkintoraati koostui lapsen oikeuksien kansallisen viestintäverkoston edustajista.

Tähän julkaisuun olemme koonneet katkelmia lasten ja nuorten kirjoituksista kahdeksan teeman alle. Näissä kirjoituksissa turvallisuus näyttäytyy tunteena, joka muodostuu erityisesti muista ihmisistä ja läheisyydestä, turvallisesta paikasta, kuten kodista tai koulusta, sekä luottamuksesta itseen ja muihin. Lapsille ja nuorille turvallisuus on ennen kaikkea tavallista arkea, vaarojen ja pelon puutetta. Turvallisuutta heikentävät kiusaaminen, syrjintä, pelottavat tai humalaiset aikuiset, riidat sekä liikenteessä kaahailijat. Tutustu Turvallisuus on... -julkaisuun ja lasten ja nuorten ajatuksiin turvallisuudesta.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje