Hyppää sisältöön
Perheet keskiöön!: Vanhempien kokemuksia tuen ja palveluiden saatavuudesta, toimivuudesta ja niiden kehittämisestä.
Maksuttomat julkaisut

Perheet keskiöön!: Vanhempien kokemuksia tuen ja palveluiden saatavuudesta, toimivuudesta ja niiden kehittämisestä.

Kaisu Muuronen. Perheet keskiöön! -hankkeen selvitys: ”Kun joku otti lapsen syliin, hetkeksi pois. Kysyi mitä kuuluu” – Vanhempien kokemuksia tuen ja palveluiden saatavuudesta, toimivuudesta ja niiden kehittämisestä. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 1/2021. ISBN: 978-952-7002-44-5, ISSN: 2489-4885.
Kuvaus

Perheet keskiöön! -hankkeen selvityksessä ”Kun joku otti lapsen syliin, hetkeksi pois. Kysyi mitä kuuluu” käydään läpi vanhempien kokemuksia tuen ja palveluiden saatavuudesta, toimivuudesta ja niiden kehittämisestä. Selvitys perustuu Perheet keskiöön! -hankkeen osallisuusviikon 2020 aikana kyselyn kautta vanhemmilta kerättyihin tietoihin.

Osallisuusviikko on Perheet keskiöön! -hankkeen toimintamalli, jonka avulla edistetään vanhempien ja lasten kuulemista sekä osallisuutta lapsiperheille suunnatuissa palveluissa ja toiminnassa. Osallisuusviikon idean mukaisesti vanhempia kohdataan jalkautumalla mm. perheiden palvelujen pariin. Samalla vanhemmilla on mahdollisuus vastata sähköiseen kyselyyn, jolla kerätään tietoa perheiden tarpeista ja toiveista. Vuonna 2020 osallisuusviikkoa vietettiin syyskuussa. Sitä päätettiin pidentää viikosta kuukauden mittaiseksi, koska koronaepidemia haastoi kyselyn toteuttamista.

”Kun joku otti lapsen syliin, hetkeksi pois. Kysyi mitä kuuluu” -raportissa esitellään vanhempien kyselyn tulokset. Vanhempien kyselyyn vastasi kaikkiaan 446 vanhempaa. Vastaajamäärästä johtuen kyselyn tulokset eivät ole yleistettävissä koko perusjoukkoon. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina, ja ne tarjoavat arvokasta tietoa vanhempien toiveista ja tarpeista: millaista toimintaa, tukea ja palveluja he toivoivat, miten lasten ja perheiden palvelut ja tuki ja niistä tiedottaminen nykyisellään toimivat ja miten niitä tulisi kehittää.

Lapsille ja nuorille tehtiin osallisuusviikolla 2020 samanaikaisesti oma kysely, jonka tulokset löytyvät visuaalisesta tiivistelmästä ”Meillä on asiaa! Kuuntele meitä!”.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje