Siirry sisältöön

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto hallituksen vuosikertomukseen 2017

Lakimerkki vaaka

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut eduskunnan tarkastusvaliokunnalle lausunnon hallituksen vuosikertomuksesta 2017 K 11/2018 vp Hallituksen vuosikertomus 2017

Tarkastusvaliokunta pyysi keskusliiton näkemyksiä erityisesti nuorten syrjäytymistä koskeneen mietinnön TrVM 1/2014 vp kannanottojen 1, 2, 4, 5, 6 ja 7 toteutumisesta, mahdollisista ongelmista ja parannusehdotuksista sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman onnistumisesta edellä mainitut kannanotot huomioiden. Keskusliitto arvioi nuorten syrjäytymistä koskeneen mietinnön kannanottoja erityisesti lastensuojelun ja jälkihuollon näkökulmista.

Lastensuojelun Keskusliiton keskeiset huomiot kootusti:

  • Painopisteen siirtäminen ennalta ehkäisevään toimintaan sosiaali- ja terveyspalveluissa on kesken. Sen toteutuminen edellyttää tehokasta kansallista ohjausta ja riittävää resurssointia sekä sote-palveluiden ja muiden hallinnonalojen yhteistyön mahdollistavia toimenpiteitä. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää riittävää ja pitkäjänteistä toimeenpanon tukea.
  • Kansallisen lapsistrategian tulee olla lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan ohjauksen väline.
  • Tulee huolehtia, että lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan suunnattu suuri investointi ei valu hukkaan. Muutostyön jatkuminen tarpeellisilta osin tulee varmistaa.

Koko lausunto>>