Hyppää sisältöön

Kansainväliset lapsijärjestöt kehottavat EU:ta hyväksymään väliaikaisen lainsäädännön lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi verkossa

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Kannanotot
9.10.2020
Kansainväliset lapsijärjestöt kehottavat EU:ta hyväksymään väliaikaisen lainsäädännön lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi verkossa

Lastensuojelun Keskusliitto on mukana allekirjoittamassa kirjettä koskien lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa. Toivomme, että EU-tason säännöksillä ei estettäisi lapsen oikeuksien toteutumista ja tehokasta teknologian käyttöä tässä tärkeässä tehtävässä.

Lastensuojelun Keskusliitto on mukana allekirjoittamassa kirjettä koskien lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa. Toivomme, että EU-tason säännöksillä ei estettäisi lapsen oikeuksien toteutumista ja tehokasta teknologian käyttöä tässä tärkeässä tehtävässä. Viranomaiset eivät pysty yksinään torjumaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa digitaalisessa mediassa, joten yritysten tekemä työ ja teknologian käyttäminen hyvään tarkoitukseen tulisi sallia myös jatkossa. 

Verkossa tapahtuva grooming (i) on yleistynyt erittäin laajasti. Vuonna 2019 NSPCCi: n (ii) mukaan grooming oli kolminkertaistunut monissa sosiaalisissa verkostoissa. Joka viides uhri oli alle 12-vuotias lapsi. Grooming on yksi pääsyistä lasten katoamiselle ja johtaa usein lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 

Keväällä 2020 Europol raportoi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin (CSAM) levittämisen verkossa lisääntyneen koronakriisin aikana. 

Lasten oikeuksia puolustavina ja edistävinä kansalaisyhteiskunnan organisaatioina olemme erittäin tyytyväisiä, että Euroopan komissio on esittänyt (24.7.2020) uuden strategian verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi. Seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen vaatii kaikkien toimijoiden yhteisiä ponnisteluja. 

Tällä hetkellä viranomaisten työskentely keskittyy pääasiassa pienimpiin lapsiin kohdistuviin pahoinpitelytapauksiin. Tämä johtuu siitä, että ilmoitettujen tapausten määrät ylittävät selvästi heidän resurssinsa 

Verkkopalvelujen tarjoajat ovat olleet tärkeä yhteistyökumppani seksuaalisen hyväksikäytön torjunnassa. He toimittavat viranomaisille vuosittain 17 miljoonaa vapaaehtoista raporttia lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista ja lapsiin kohdistuvasta grooming:sta. Tämä on mahdollista olemassa olevien digitaalisten työkalujen avulla. Lähes 3 miljoonaa ko. raporteista ovat peräsin Euroopan Unionissa kerätystä aineistosta. 

Joulukuussa voimaan tuleva eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö (European Electronic Communications Codesaattaa estää näiden vapaaehtoisten raporttien tekemisen tulevaisuudessa.  

Komission aloitteessa on ehdotettu ns. väliaikaista poikkeusta, joka koskisi tiettyjä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (e-Privacy Directive) säännöksiä. Näin pyritään sallimaan tiettyjen tekniikoiden jatkuva käyttö, mutta vain rajoitettuun tarkoitukseen, kuten lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön torjumiseen verkossa. Tämä tarkoittaa, että jatkossakin voidaan suojella lasten oikeutta fyysiseen ja moraaliseen koskemattomuuteen, mikä on kaikkein tärkeintä ja välttämätöntä. 

Vaikka kyseinen poikkeus saattaa tuoda esiin yksityisyydensuojaa koskevia ongelmakohtia ja ristiriitoja, olemme vakuuttuneita siitä, että lasten suojelu ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen verkossa on kaikkien sidosryhmien ensisijainen prioriteetti. Väliaikainen poikkeus olisi voimassa, kunnes on saatu pysyvä ja eri oikeuksien välillä tasapainossa oleva ratkaisu 

Aikaikkuna asiaan vaikuttamiseen sulkeutuu pian: mikäli eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö (European Electronic Communications Codeastuu voimaan ennen tämän ehdotuksen hyväksymistä, jäävät lapset kokonaan ilman suojaa koskien groomingia ja heidän kuviensa hallintaa tulevina vuosina. 

Kehotamme kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä tukemaan ehdotusta, joka mahdollistaa pitkäaikaisen ratkaisun etsimistä. Samalla voidaan suojella lapsia digitaalisten työvälineiden avulla myös jatkossa.  

i) Grooming = aikuisen suorittama manipulatiivinen prosessi, jossa hän valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla lapseen kiintymys- ja luottamussuhteen. 

ii) https://www.nspcc.org.uk/

Lue koko kirje: A letter to the LIBE Committee of the European Parliament.PDF

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje