Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksessa on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Kannanotot
11.4.2019
Varhaiskasvatuksessa on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä, tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Näin säädetään varhaiskasvatuslain 4. pykälässä. Säännös perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklaan. Sen mukaan lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä, tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Näin säädetään varhaiskasvatuslain 4. pykälässä. Säännös perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklaan. Sen mukaan lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lapsen etua on arvioitava ja otettava huomioon sekä yksittäistä lasta, lapsiryhmiä että yleisesti lapsia koskevissa toimissa. Sitä on arvioitava tapauskohtaisesti ottaen huomioon kyseessä olevan lapsen tai lasten tilanne ja tarpeet. Se, mitä lapsen etu varhaiskasvatuk sessa tarkoittaa, perustuu varhaiskasvatuksen tavoitteisiin. Lapsen edun mukainen ratkaisu toteuttaa näitä tavoitteita. Osa lapsen edun arviointia on lapsen kuuleminen.

Varhaiskasvatukselle on lainsäädännössä asetettu tavoitteet, joiden perusteella on laadittu varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Lain velvoitteet koskevat niin kunnan kuin yksityisten palveluntuottajien järjestämää varhaiskasvatusta.

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Päiväkodissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö.

Kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen opettajalla. Lapsi saa varhaiskasvatuksessa säännöllisesti monipuolista musiikki­, liikunta­, taide­, kulttuuri­, kuvataide­, ilmaisu taide­, tanssi­, leikki­ ja kirjallisuuskasvatusta sekä erilaisia elämyksiä ja juhlia.

Yhteistyö vanhempien kanssa on tiivistä ja osallistavaa. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa. Vanhempain yhdistys tai ­toimikunta toimii vertaisuuden, verkottu misen ja vaikuttamisen paikkana vanhemmille.

Kannanotto: Lapsen etu edellä (pdf)>>

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje