Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys etu- ja sukunimi laiksi perusteellisesti valmisteltu

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
10.10.2017

Lastensuojelun Keskusliitto pitää hallituksen esitystä etu- ja sukunimi laiksi perusteellisesti valmisteltuna ja selkeästi kirjoitettuna. Esitys muun muassa selkeyttää säännöstasolla niitä käytäntöjä, joita lainsoveltamistilanteessa ollaan toteutettu mutta, jotka eivät ole riittävällä tasolla kirjattu voimassaolevaan lakiin.

LSKL nostaa lausunnossaan esille muun muassa seuraavia näkökulmia:

  • LSKL kannattaa etunimien enimmäismäärän nostamista kolmesta neljään
  • LSKL pitää erittäin valitettavana, että esitykseen ei ole aiemman suunnitelman mukaisesti kirjattu säännöstasolle lapsen edun huomioon ottamista
  • LSKL pitää tärkeänä, että esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa korostetaan alaikäisen itsemääräämisoikeutta koskevaa sääntelyä, jonka mukaan 15 vuotta täyttänyt alaikäinen voi myös luopua sukunimiyhdistelmän käyttämisestä, jos hän kokee sen hankalaksi käyttää
  • LSKL pitää alaikäisen itsemääräämisoikeutta koskevia säännöksiä suurimmilta osin perusteltuina ja asian/ajanmukaisina. Esitetty 15 vuoden ikäraja on perusteltua, mutta on huomioitava, että myös alle 15-vuotias saattaa olla elämäntilanteessa, jossa hänellä on tarve ja selkeä syy nimen muuttamiseen huoltajien/huoltajan vastustuksesta huolimatta.

Koko lausunto

Kommentit (0)

Sulje