Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuuslain muutos heikentää lapsen oikeuksien toteutumista eikä luultavasti edes tuo säästöjä

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
5.7.2024
Yhdenvertaisuuslain muutos heikentää lapsen oikeuksien toteutumista eikä luultavasti edes tuo säästöjä

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausuntonsa oikeusministeriölle luonnoksesta liittyen yhdenvertaisuuslain muuttamiseen. Lastensuojelun Keskusliitto vastustaa esitystä poistaa velvoite toimipaikkakohtaiseen yhdenvertaisuussuunnittelun varhaiskasvatuksessa. Esitys on lapsen edun vastainen ja heikentää yhdenvertaisuuden toteutumista. Sillä ei myöskään välttämättä saavuteta asetettuja säästötavoitteita, sillä yhdenvertaisuuden nakertaminen aiheuttaa kuluja toisaalla.

Norminpurku ei voi olla päämäärä itsessään 

Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että kaikkia normeja ja niiden mielekkyyttä tulee tarkastella tavoitteiden ja tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Keskusliitto pitää kyseenalaisena sitä, että yhdenvertaisuuslakia muokattaisiin lähtökohdista, jotka eivät liity yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän poistamiseen.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on Suomelle 2023 antamissaan suosituksissa (pdf) kehottanut Suomea kiireellisesti tehostamaan syrjinnän torjuntaa ja voimistamaan pyrkimyksiään poistaa lasten syrjintä kaikilta suomalaisen yhteiskunnan aloilta, huomioiden lapset ja nuoret varhaisesta iästä alkaen. Lastensuojelun Keskusliitto pitää käsittämättömänä sitä, että hallitus valitsee toimia päinvastoin.

Päällekkäisyyksien poistaminen on järkevää, mutta Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, ettei esitysluonnoksessa ole osoitettu sellaista päällekkäisyyttä, joka puoltaisi toimipaikkakohtaisesta suunnitteluvelvoitteesta luopumista. Esitetty muutos tulee vastaavasti heikentämään lapsen oikeuksien toteutumista. Lisäksi se on poukkoilevaa, visiotonta ja koordinoimatonta lapsipolitiikkaa.  

Yhdenvertaisuussuunnittelu on ennakollista oikeusturvaa

Ennakollinen oikeusturva tarkoittaa sen varmistamista, että kasvuympäristöissä kunnioitetaan lapsen oikeuksia, mukaan lukien oikeutta syrjimättömyyteen, jolloin oikeudenloukkauksia ei lähtökohtaisesti edes tapahdu. Lastensuojelun Keskusliitto kysyy, miksi juuri kaikkein pienimpien ja haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten kohdalla ennakolliseen oikeusturvaan panostettaisiin vähemmän kuin vanhempien lasten ja nuorten kohdalla.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on suunnitelma siitä, kuinka organisaatio omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee sekä puuttuu syrjintään. Yhdenvertaisuussuunnittelu (yhdenvertaisuusvaltuutettu.fi) on merkittävin rakenteellinen keino yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Keskusliitto katsoo, että toiminnallisesta yhdenvertaisuussuunnittelusta luopuminen tulee heikentämään edellytyksiä turvata jokaiselle lapselle turvallinen, syrjimätön kasvuympäristö.

Keskusliitto kyseenalaistaa oletuksen saavutettavista säästöistä

Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, ettei esityksestä edes välttämättä aiheudu säästöjä, sillä esimerkiksi syrjintään puuttumatta jättäminen aiheuttaa kustannuksia sekä lapsille aiheutuvina hyvinvointihaittoina että mahdollisina valitusprosesseina.

Mikäli lainsäädäntöä muutettaisiin lapsen oikeuksia heikentävään suuntaan, olisi vähintäänkin seurattava muutoksen ja sen toimeenpanon vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiseen. Tällaisen seurannan toteuttamisen voidaan olettaa olevan huomattavasti kalliimpaa kuin esityksessä arvioidut säästöt.

Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että esityksen lukujen mittakaava huomioiden tavoitellut säästöt olisivat kaiketi saavutettavissa sekä todennäköisemmin että huomattavasti viisaammin jostain muualta.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje