Hyppää sisältöön

Hallinto- ja tukitehtäviä yhdistettäessä on turvattava virastojen riittävä toimivalta ja sujuva tehtävien hoito

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
27.05.2019
Hallinto- ja tukitehtäviä yhdistettäessä on turvattava virastojen riittävä toimivalta ja sujuva tehtävien hoito

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon koskien Oikeushallintovirastoselvitystä.

Oikeusministeriö asetti 12. joulukuuta 2018 selvityshenkilön selvittämään ministeriön yhteydessä toimivista erillisvirastoista koostuvan toimijan mahdollista perustamista. Tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoja hallinnonalan pienten ja toiminnallisesti itsenäisten toimijoiden toimintojen kokoamiseksi yhteen hallinnollisesti siten, että erillisvirastojen lainsäädäntöön ja kansainvälisiin säännöksiin pohjautuvaa varsin itsenäistä asemaa ei vaaranneta eikä niiden tehtäväkenttää tässä yhteydessä muuteta.

Selvityshenkilö esittää kahta vaihtoehtoista mallia erillisvirastojen yhteisten hallinto- ja tukitehtävien järjestämiseksi: emovirastomallia ja virastohotellimallia.

Lastensuojelun Keskusliiton keskeiset huomiot

Lastensuojelun Keskusliitto pitää keskeisimpänä sitä, että valittavasta mallista riippumatta erillisvirastojen toimivalta säilyy eikä niihin tule kavennuksia. Erillisvirastoilla tulee jatkossakin olla toiminnan riippumattomuuden ja arjen sujuvuuden kannalta riittävä toimivalta esimerkiksi henkilöstöä ja budjettia koskevissa asioissa.

LSKL pitää tärkeänä, että hallinto- ja tukitehtävien yhteen kokoaminen aidosti tehostaa virastojen perustehtävän hoitamista eikä hankaloita sitä. Hallinto- ja tukitehtävien kokoamisessa yhteen tulee huomioida erillisvirastojen laaja toimintakenttä. Yhteen kokoaminen ei saa tarkoittaa virastokohtaisen erityisosaamisen vähenemistä esimerkiksi viestinnän näkökulmasta eikä se saa näkyä toiminnan heikentymisenä asiakkaiden näkökulmasta.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston osalta Lastensuojelun Keskusliitto kiinnittää huomiota siihen, että pienen yksikön hajautetun toiminnan malli ei itsessään ole kovin kustannustehokas. LSKL toteaa, että tässä kohdin Helsinki sijaintipaikkana olisi viraston toiminnan sujuvuuden ja resurssien parhaan mahdollisen käytön näkökulmista optimaalisin.

Lisäksi Lastensuojelun Keskusliitto esittää, että mikäli valitulla mallilla saavutetaan kustannussäästöjä, ne kohdennetaan toiminnan kehittämiseen ja resurssien vahvistamiseen.

Lue koko Lastensuojelun Keskusliiton lausunto Oikeushallintovirastoselvityksestä (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje