Hyppää sisältöön

Hallituksen esittämä poikkeuslaki välineellistetyn maahantulon torjumiseksi loukkaa lapsen oikeuksia

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
26.03.2024
Hallituksen esittämä poikkeuslaki välineellistetyn maahantulon torjumiseksi loukkaa lapsen oikeuksia

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnokseen laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Esitys on selkeästi ristiriidassa sekä Suomen kansainvälisten velvoitteiden että perustuslain kanssa.

Hallitus on valmistellut ehdotuksen uudesta poikkeuslaista, jossa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voisi päättää rajoittaa väliaikaisesti kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista. Rajoitus koskisi tiettyä rajattua osaa valtakunnanrajaa ja päätöksen voisi tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan. Lain tavoitteena on esityksessä todettu olevan Suomen täysivaltaisuuden tai kansallisen turvallisuuden varmistaminen.

Keskusliitto katsoo, että esitys on selkeästi ristiriidassa sekä Suomen kansainvälisten velvoitteiden että perustuslain kanssa. Turvapaikkahakemuksen jättämisen estäminen on ongelmallista myös poikkeustilanteessa, sillä se on vastoin maahanpyrkijän oikeutta hakea turvapaikkaa. Maahanpääsyn epäämisestä tai maasta poistamisesta ei tehtäisi päätöstä, joka olisi vastoin maahanpyrkijän oikeutta saada asiansa käsitellyksi, saada päätös ja hakea päätökseen muutosta.

Hallituksen esityksessä on ehdotettu, että kansainvälistä suojelua koskeva hakemus otettaisiin poikkeuksellisesti vastaan, jos se olisi toimivaltaisen viranomaisen tekemän tapauskotaisen arvion mukaan tarpeen lapsen, vammaisen henkilön tai muun erityisen haavoittuvassa asemassa olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi tai jos voidaan riittävällä varmuudella arvioida, että henkilö on todellisessa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun epäinhimillisen tai ihmisarvoa loukkaavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi. Arvioinnin turvapaikkahakemuksen vastaanottamisen tarpeesta tekisi käytännössä Rajavartiolaitos tai muu rajatarkastusviranomainen maahanpyrkijän fyysisiä ominaisuuksia arvioimalla ja mahdollisesti henkilöllisyysasiakirjojen perusteella.

Keskusliitto muistuttaa haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä ja lapsen edun ensisijaisuudesta

Keskusliitto katsoo, että ehdotetussa toimintatavassa jäisi väistämättä tunnistamatta iso osa haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä, sillä usein haavoittuvaisuudet eivät ole todettavissa fyysisten ominaisuuksien tai matkustusasiakirjojen perusteella. Lasten tunnistaminen olisi puutteellista, sillä joitain 16–17-vuotiaita nuoria voi olla mahdoton tunnistaa alaikäisiksi fyysisten ominaisuuksien perusteella, eikä heillä välttämättä ole matkustusasiakirjoja saatavilla. Näkymättömistä sairauksista ja vammoista kärsivät, ihmiskaupan tai väkivallan uhriksi joutuneet, vähemmän näkyvästi raskaana olevat naiset ja vähemmistöön kuulumisen perusteella vaarassa olevat henkilöt jäisivät tunnistamatta haavoittuvassa asemassa olevina henkilöinä.

Lisäksi hallituksen esityksessä todetaan, että tilanteessa, jossa lapsen hakemus otettaisiin vastaan, arvioitaisiin tapauskohtaisesti tarve vastaanottaa lapsen lisäksi myös hänen perheenjäsenensä hakemukset. Keskusliitto muistuttaa lapsen edun ensisijaisuudesta ja perhe-elämän suojasta ja toteaa, että lapsen hakemuksen vastaanottamisen yhteydessä tulisi ottaa vastaan myös hänen perheenjäsentensä hakemukset.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje