Hyppää sisältöön

Hallitus esittää muutoksia lastensuojelulakiin

Politiikka & Yhteistyö
Lastensuojelu
Lausunnot ja kuulemiset
18.1.2019
Hallitus esittää muutoksia lastensuojelulakiin

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut edunkunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta.

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut edunkunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018 vp).

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lastensuojelulakia siten, että lapsen oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja kasvatukseen vahvistettaisiin. Sillä selkeytettäisiin yleisesti hyväksytyn tavanomaisen kasvatuksen ja perusoikeuksiin kajoavien rajoitusten välistä rajanvetoa sekä tarkennettaisiin rajoitusten käytölle asetettavia yleisiä edellytyksiä. Esityksen pyrkimyksenä on parantaa kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen ja hänen huoltajansa oikeusturvaa ja tehostamaan valvontaa.

Lastensuojelun Keskusliitto keskittyi lausunnossaan lapsen oikeuteen saada hyvää kohtelua, huolenpitoa ja kasvatusta sijaishuollossa sekä lapsen osallisuuden toteutumisen vahvistamiseen.

Lastensuojelun Keskusliiton keskeiset huomiot kootusti:

  • Lapsen oikeusturvan toteutuminen sijaishuollossa edellyttää riittävää lastensuojelun sosiaalityön, sijaishuollon ja laillisuusvalvonnan resurssointia sekä työntekijöiden osaamisen turvaamista.
  • Keskusliitto pitää tavanomaisten kasvatuskeinojen ja lastensuojelulain 11 luvun mukaisten rajoitusten välisen eron selkiyttämistä välttämättömänä.
  • Sijaishuoltopaikoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten luvatta poistumisen ennaltaehkäisyyn. Etsinnän ja kuljetuksen osalta tulisi edelleen selvittää, millä keinoin asia olisi käytännössä parhaiten ratkaistavissa.
  • Lastensuojelulain mukaisia rajoituksia koskevaa tietopohjaa on vahvistettava, jotta esimerkiksi niiden yleisyydestä ja tosiasiallisesta käytöstä olisi saatavilla ajanmukaista tietoa.

Lue koko lausunto (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje