Hyppää sisältöön

Kansallista suunnitelmaa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta tulisi terävöittää

Politiikka & Yhteistyö
Lastensuojelu
Lausunnot ja kuulemiset
23.10.2019

Lastensuojelun Keskusliitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmasta vuosille 2020 – 2025.  Suunnitelman tarkoituksena on esittää vuosille 2020−2025 kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet 0−17-vuotiaisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä myös hoitoon, haitan minimointiin ja arviointiin.

Lastensuojelun Keskusliitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmasta vuosille 2020 – 2025.  Suunnitelman tarkoituksena on esittää vuosille 2020−2025 kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet 0−17-vuotiaisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä myös hoitoon, haitan minimointiin ja arviointiin.

Suunnitelma julkaistaan verkkojulkaisuna STM:n julkaisusarjassa 26.11.2019 THL:ssä pidettävän Supporting Non-violent and Participatory Childhoods -seminaarin yhteydessä.

Lastensuojelun Keskusliiton mielestä tavoite- ja toimenpidesuunnitelma on erittäin kattava ja laaja kokonaisuus, jossa on otettu monipuolisesti huomioon lapsiin kohdistuvan väkivallan eri muotoja ja tarkasteltu näiden ehkäisemistä laajasti ja monialaisesti. Suunnitelman laajuuden takia koko kokonaisuuden koonti ja se, mitä suunnitelmalla tavoitellaan, tulisi kuitenkin nostaa selkeämmin esille.

Lastensuojelun Keskusliiton mielestä suunnitelman suurimpia haasteita ovat osioiden epätasaisuus. Osassa teemoista (esimerkiksi lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta) käydään hyvin yksityiskohtaisesti läpi asioita ja osa jää yleisemmälle tasolle. Osiot ovat keskenään eri pituisia ja näin jotkut asiat saavat selvästi enemmän painoarvoa. Toimenpiteitä ja mittareita olisi hyvä katsoa yhteen eri teemojen välillä. Samoja mittareita voitaisiin käyttää laajemmin mittaamaan myös muita teemoja.

Suurin huoli suunnitelmasta jää toimeenpanojen implementaatiosta. Toimeenpanojen osalta vastuutahot on määritelty hyvin laajasti ja seurantaa ei ole kohdennettu riittävästi. Monessa osiossa toimeenpanot jäävät hyvin yleiselle tasolle. Myös se miten toimeenpanoihin on resursoitu, jää epäselväksi.

Suunnitelmassa on yli 100 toimenpidettä, joiden osalta ei ole tehty riittävästi priorisointia. Lastensuojelun Keskusliitto suosittelee, että kunkin aiheen osalta toimenpiteet laitettaisiin toteuttamisen kannalta tärkeysjärjestykseen. Suunnitelmassa olisi myös tärkeää löytyä selvemmin kytkökset ja yhtymäpinnat muihin ohjelmiin ja tehtyihin strategioihin.

Koko lausunto pdf-muodossa: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmasta vuosille 2020 – 2025 (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje