Hyppää sisältöön

Lapsen hyvinvoinnin tulee toteutua myös turvapaikkaprosessin aikana – vastaanottorahaa ei pidä pienentää

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
8.03.2024
Lapsen hyvinvoinnin tulee toteutua myös turvapaikkaprosessin aikana – vastaanottorahaa ei pidä pienentää

Annoimme lausunnon hallituksen esityksen luonnokseen liittyen vastaanottorahan pienentämiseen. Huomautamme, että vastaanottorahaa pienentämällä toimitaan YK:n lapsen oikeuksien komitean suositusten vastaisesti. Ei ole lapsen edun mukaista saattaa perheitä sellaiseen taloudelliseen ahdinkoon, joka voi johtaa taloudellisesta tilanteesta seuraaviin lastensuojelutoimenpiteisiin.

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esityksestä, jonka tarkoituksena on väliaikaisesti pienentää kansainvälistä suojelua hakevalle, tilapäistä suojelua saavalle ja ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntaa, myönnettävän vastaanottorahan ja käyttörahan määrää. Esityksessä vastaanottorahan määrä ehdotetaan laskettavaksi sille tasolle, joka on mahdollista suhteessa kansalliseen sosiaaliturvaan. Kansallisen sosiaaliturvan vertailukohdaksi ehdotetaan kiireellistä toimeentulotukea, jota myönnetään välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvaamiseksi esimerkiksi tilapäisesti Suomessa oleskeleville. Tukea myönnetään myös ilman laillista oleskelulupaa maassa oleville.  

Keskusliitto katsoo, että vastaanottorahaa pienentämällä toimitaan YK:n lapsen oikeuksien komitean suositusten vastaisesti. Lapsiperheiden osalta tulisi varmistua siitä, että perustuslain 19 § 3 momentin mukainen julkisen vallan velvollisuus tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu toteutuu myös turvapaikkaprosessin aikana.  

Lasten ja lapsiperheiden osalta tulee varmistua siitä, että vastaanottorahan perusosa riittää perustarpeisiin ja pääsy harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan toteutuu. Ei ole lapsen edun mukaista saattaa perheitä sellaiseen taloudelliseen ahdinkoon, joka voi johtaa taloudellisesta tilanteesta seuraaviin lastensuojelutoimenpiteisiin. Lisäksi lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta lapsen oikeuksien sopimuksen 19 artiklan mukaan. Perheväkivallan kasvu ja perheiden huonovointisuus taloudellisen tilanteen huonontumisen seurauksena on lapsen edun vastaista. Keskusliitto katsoo, että esityksessä ehdotetut leikkaukset vastaanottorahaan voivat johtaa pitkäaikaisiin haittavaikutuksiin lasten osalta. Keskusliitto katsoo, että leikkausten ja indeksijäädytysten yhteisvaikutuksena on vaarana, että perustuslain 19 § 1 momentin ihmisarvoisen elämän edellytykset eivät täyty täysimääräisesti.   

Ilman huoltajaa olevien lasten osalta on kohtuutonta, että vastaanottorahan määrän pienentäminen voisi käytännössä johtaa siihen, että lapsi, jolla on Suomessa perhettä, jonka luona hän voi asua, siirrettäisiin ryhmäkotiin heikentyneen taloudellisen tilanteen seurauksena. Lisäksi indeksitarkistusten tekemättä jättämisen vaikutus on kaikista ihmisryhmistä euromääräisesti suurin yksinasuvan ja yksinhuoltajan vastaanottorahan määrään. Lapsen oikeuden riittävään elintasoon täysimääräistä toteutumista vastaanottorahan pienentämisen ja indeksijäädytysten yhteisvaikutuksen seurauksena tulee seurata kaikkien lapsiryhmien osalta.  

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto sisäministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta eduskunnalle kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje