Hyppää sisältöön

Lapsen tuen toteutuminen varhaiskasvatuksessa vaatii riittävät resurssit

Lapsen oikeudet
Lapsen arki
Lausunnot ja kuulemiset
18.06.2021
Lapsen tuen toteutuminen varhaiskasvatuksessa vaatii riittävät resurssit

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon varhaiskasvatuslain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että siinä säädettäisiin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen rakenteesta. Lastensuojelun Keskusliitto pitää esitystä tavoitteiltaan ja lähtökohdiltaan perusteltuna ja lapsen oikeuksia vahvistavana. Se kokoaa nyt hajallaan olevat säännökset saman luvun alle, mikä myös selkeyttää lapselle annettavan tuen säädöspohjaa. Esityksessä on kuitenkin vielä täsmennettävää ja sen ulkopuolelle jää monia tärkeitä kokonaisuuksia. Lain jatkovalmistelussa myös lapsivaikutusten arviointia on syytä täydentää.

Keskusliitto korostaa, että arvioinnin lapsen tuen tarpeesta ja tasosta sekä tuen muodoista tulee perustua aina lapsen etuun ja hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa. Jotta lapsen tuki varhaiskasvatuksessa saadaan asianmukaiselle tasolle, vaatii se panostusta niin henkilöstöresursseihin (muun muassa varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja avustajien saatavuuden turvaaminen) kuin muihin tukitoimiin. Puutteet rakenteellisten tukitoimien yhdenvertaisessa saatavuudessa tulee kiireellisesti saattaa kuntoon. Tältä osin uudistukseen varattu rahoitus ei ole riittävä. Tuen kysymyksissä myös toimiva monialainen yhteistyö on keskeistä. Yksi tärkeä askel monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi olisi varhaiskasvatuksen psykologi- ja kuraattoripalvelujen turvaaminen. On valitettavaa, että tätä kysymystä esitysluonnoksessa ei käsitellä lainkaan.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto varhaiskasvatuslain muuttamisesta (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje